Dane firmy

:

FUNDACJA PAMI势 I POMOC IM. DR. EDMUNDA GRYGLEWICZA, KATOWICE

Adres

40-384 KATOWICE BPA HERBERTA BEDNORZA 19

, Wojew骴ztwo:

KIE

Zarz眃

LEWICKI TOMASZ

PREZES ZARZU

DEREJCZYK JAROSW STANISW

CZNEK ZARZU

Spos骲 reprezentacjiOIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIK覹 FUNDACJI PODPISUJ DWAJ CZNKOWIE ZARZU
Bran縜, sektor, opis

organizacja cz硂nkowska

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2016-12-21. Firma aktywna
KRS

KRS 0000105033

NIP

NIP 954-219-95-63

REGON

REGON 272129220

FIRMY PODOBNE DO 

FUNDACJA PAMI势 I POMOC IM. DR. EDMUNDA GRYGLEWICZA

BIBLIJNE STOWARZYSZENIE MISYJNE
USTRO, wojew骴ztwo: KIE
FUNDACJA FASTRYGA
L蔇ZINY, wojew骴ztwo: KIE
FUNDACJA KRZEWIENIA AKTYWNOζI SPOCZNEJ OS覤 NIEPEOSPRAWNYCH NADZIEJA
PSZCZYNA, wojew骴ztwo: KIE
FUNDACJA "PLATERANIE"
SOSNOWIEC, wojew骴ztwo: KIE
FUNDACJA "ZAMEK SIEWIERSKI" IM. KSI蔛TWA SIEWIERSKIEGO
SIEWIERZ, wojew骴ztwo: KIE
FUNDACJA ZDROWEGO ROZWOJU DZIECKA CALENDULA
BIELSKO-BIA, wojew骴ztwo: KIE
MESSIE
SOSNOWIEC, wojew骴ztwo: KIE
PROCLUSTER - STOWARZYSZENIE PROFESJONALIST覹 ORAZ EKSPERT覹 SIECIOWYCH I KLASTROWYCH
BIELSKO-BIA, wojew骴ztwo: KIE
REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
CHORZ覹, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE AUTO MOTO KLUB DROWA G覴NICZA
DROWA G覴NICZA, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE BYCH 疧IERZY WOJSKA POLSKIEGO
BYTOM, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MALFORMACJ CHIARIEGO I JAMISTOζ RDZENIA "FORTES"
KATOWICE, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "EKO-痀CIE" W CHYBIU
CHYBIE, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE FENIX
ZABRZE, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA IDEI SEBASTIANA KNEIPPA
USTRO, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE MUZYCZNE 6 NA 6
RYBNIK, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE OCHRONY WSNOI LOKATOR覹 I MIESZKA袰覹
BIELSKO-BIA, wojew骴ztwo: KIE
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEOSPRAWNYM "RAZEM"
RUDA KA, wojew骴ztwo: KIE
TOWARZYSTWO PRZYJACI樱 ZWIKU STRZELECKIEGO "STRZELEC" ORGANIZACJI SPOCZNO - WYCHOWAWCZEJ JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 3024
CHORZ覹, wojew骴ztwo: KIE
USTRO裇KIE STOWARZYSZENIE TRZE琖OI KLUB ABSTYNENTA "RODZINA"
USTRO, wojew骴ztwo: KIE
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEY

Raport o firmie


PREMIUM
Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport
INFORMACJE OG覮NE
Adres, Status, Dane identyfikuj眂es danes danes dane
Informacje o zarz眃zies danes danes dane
Informacje o wiod眂ej dzia砤lno禼is danes danes dane
Analiza ryzykabrak dost阷us danes dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dost阷us danes dane
Profil dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
DANE FINANSOWE
− w raporcie
     pozyskane z akt firmy w KRS
brak dost阷u20162016
− firma nie z硂縴砤 w s眃zie
     w s眃zie brak tych danych
brak dost阷u20172017
Analiza finansowabrak dost阷us danes dane
INFORMACJE AKTUALNE Z KRS
Informacje Podstawowebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnym Zarz眃ziebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnej Radzie Nadzorczejbrak dost阷u44
Informacje o statuciebrak dost阷us danes dane
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotubrak dost阷us danes dane
Organ nadzorubrak dost阷us danes dane
Przedmiot dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
Wzmianki o z硂縪nych dokumentachbrak dost阷us danes dane
Przedmiot dzia砤lno禼i statutowej organizacji po縴tku publicznegobrak dost阷us danes dane
Informacja o dniu ko馽z眂ym rok obrotowybrak dost阷us danes dane
HISTORIA WYDARZE Z KRS
Historia zmian w zarz眃zies danes danes dane
Informacje o kapita砤chbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o udzia硂wcachbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o radzie nadzorczejs danes danes dane
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o PKDs danes danes dane
INNE INFORMACJE O FIRMIE
Powi眤ania kapita硂wo-osobowebrak dost阷u57 powi眤a57 powi眤a
Graf powi眤a kapita硂wo-osobowychbrak dost阷ubrak dost阷ugraf powi眤a
NOWOζ!!!
Por體nanie przychod體, zysk體, p硑nno禼i, rentowno禼i, ROE, ROI, zad硊縠nia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka sp蟪ki do bran縴 w kt髍ej dzia砤
brak dost阷ubrak dost阷uPor體nanie firmy z bran勘
Zaleg硂禼i p砤tniczebrak dost阷us sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
ZDJ蔆IA
Monitory S眃owe i Gospodarczes danes danes dane
 
Zap砤 za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
7,90  netto
9,72  brutto
14,99  netto
18,44  brutto
39,00  netto
47,97  brutto
Przelewem Brak
9,90  netto
12,18  brutto
Brak
Kupuj眂 pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Najwi阫sza w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych dzia砤lno禼i gospodarczych
dost阷na dla klient體 Info Veriti posiadaj眂ych pakiety.


Wyszukaj jednoosobow dzia砤lno舵 w 3 500 000 bazie Info Veriti!