Dane firmy

:

KR石EL SP. Z O.O., KOBYLNICA

AdresKASZTANOWA 1, 76-251 KOBYLNICA, Wojew骴ztwo:

POMORSKIE

Zarz眃

KWIATKOWSKI MARCIN MAREK

PREZES ZARZU

BATRUCH GRZEGORZ PAWE

CZNEK ZARZU

DYBEK RYSZARD STANISW

CZNEK ZARZU

Spos骲 reprezentacjiDO SKDANIA OIADCZE WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SP樱KI UPOWA疦IONY JEST KA疍Y CZNEK ZARZU JEDNOOSOBOWO
Udzia硂wcy, Wsp髄nicy lub Akcjonariusze (obecni i poprzedni)

KR石EL EL疊IETA WANDA

,

KR石EL STANISW

,

KWIATKOWSKI MARCIN MAREK

,

DYBEK RYSZARD STANISW

Bran縜, sektor, opis

drogi

,

autostrady

,

budowa autostrad

,

firma budowlana

,

przedsi阞iorstwo budowlane

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2008-02-22. Firma aktywna
KRS

KRS 0000299856

NIP

NIP 839-304-11-05

REGON

REGON 220500169

Telefony i faksytel: (59) 841-07-80
Zobacz w raporcie pe硁ym,
niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe,
pozyskiwane bezpo秗ednio z akt sp蟪ki.
Ok砤dka akt Sprawozdanie finansowe, bilans Sprawozdanie finansowe, rachunek zysk體 i strat
FIRMY PODOBNE DO 

KR石EL SP. Z O.O.

ABC BUDOWNICTWO SP Z O.O.
PRUSZCZ GDA裇KI, wojew骴ztwo: POMORSKIE
ABRUKO SP Z O.O.
WDYSWOWO, wojew骴ztwo: POMORSKIE
BAZALT SP Z O.O.
WAPLEWO WIELKIE, wojew骴ztwo: POMORSKIE
"BRUKER" SP Z O.O.
KIELNO, wojew骴ztwo: POMORSKIE
CMS POLSKA SP Z O.O.
GDYNIA, wojew骴ztwo: POMORSKIE
DROGI I MOSTY SP Z O.O.
SPSK, wojew骴ztwo: POMORSKIE
"DROGOMET" SP Z O.O.
GDA裇K, wojew骴ztwo: POMORSKIE
ELITAN SP Z O.O.
GDYNIA, wojew骴ztwo: POMORSKIE
HOFFBET SP Z O.O.
SOPOT, wojew骴ztwo: POMORSKIE
LOBUD SP Z O.O.
GDA裇K, wojew骴ztwo: POMORSKIE
LUX-BUD SP Z O.O.
REDA, wojew骴ztwo: POMORSKIE
POZORSKI SP Z O.O.
ZTOWO, wojew骴ztwo: POMORSKIE
PRZEDSI蔅IORSTWO BUDOWY DR覩 I MOST覹 STALBET SP Z O.O.
GDA裇K, wojew骴ztwo: POMORSKIE
PRZEDSI蔅IORSTWO DROGOWE GDYNIA SP Z O.O.
GDYNIA, wojew骴ztwo: POMORSKIE
PRZEDSI蔅IORSTWO DROGOWO-MOSTOWE "DROMOS" SP Z O.O.
KARTUZY, wojew骴ztwo: POMORSKIE
PRZEDSI蔅IORSTWO ROB覶 IN痀NIERYJNYCH "WIKING" SP Z O.O.
BYT覹, wojew骴ztwo: POMORSKIE
ROBOTY DROGOWO-KANALIZACYJNE POGORZELSKI I MAFIEJSKI SP. J.
TCZEW, wojew骴ztwo: POMORSKIE
WAKOZ BUDOWNICTWO S. A.
LUZINO, wojew骴ztwo: POMORSKIE
"WPRD GRAVEL" SP Z O.O.
GDA裇K, wojew骴ztwo: POMORSKIE
ZAKD ZIELENI I DR覩 "STIASNY" SP. J. - J. STIASNY, G. STACEWICZ
CHWASZCZYNO, wojew骴ztwo: POMORSKIE
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEY

Raport o firmie


PREMIUM
Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport
INFORMACJE OG覮NE
Adres, Status, Dane identyfikuj眂es danes danes dane
Informacje o zarz眃zies danes danes dane
Informacje o wiod眂ej dzia砤lno禼is danes danes dane
Analiza ryzykabrak dost阷us danes dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dost阷us danes dane
Profil dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
DANE FINANSOWE
− w raporcie
     pozyskane z akt firmy w KRS
brak dost阷u2019 − 20102019 − 2010
Analiza finansowabrak dost阷us danes dane
INFORMACJE AKTUALNE Z KRS
Informacje Podstawowebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnym Zarz眃ziebrak dost阷u33
Informacje o aktualnych W砤禼icielachbrak dost阷us danes dane
Informacje o umowiebrak dost阷us danes dane
Kapita sp蟪kibrak dost阷us danes dane
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotubrak dost阷us danes dane
Przedmiot dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
Wzmianki o z硂縪nych dokumentachbrak dost阷us danes dane
Informacja o dniu ko馽z眂ym rok obrotowybrak dost阷us danes dane
Beneficjent Rzeczywisty
Osoby b阣眂e bezpo秗ednimi lub po秗edni (poprzez inne firmy) w砤禼icielami danej firmy
brak dost阷ubrak dost阷us dane
HISTORIA WYDARZE Z KRS
Historia zmian w zarz眃zies danes danes dane
Informacje o kapita砤chs danes danes dane
Informacje o udzia硂wcachs danes danes dane
Informacje o radzie nadzorczejbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachs danes danes dane
Informacje o PKDs danes danes dane
INNE INFORMACJE O FIRMIE
Informacje o wygranych przetargach-
ilo舵 wygranych (cz甓ci)
brak dost阷ubrak dost阷us dane
Informacje o wygranych przetargach -
Zamawiaj眂y
brak dost阷ubrak dost阷us dane
Informacje o wygranych przetargach -
Nazwa i rodzaj zam體ienia
brak dost阷ubrak dost阷us dane
Informacje o wygranych przetargach -
Data zam體ienia
brak dost阷ubrak dost阷us dane
Powi眤ania kapita硂wo-osobowebrak dost阷u26 powi眤a26 powi眤a
Graf powi眤a kapita硂wo-osobowychbrak dost阷ubrak dost阷ugraf powi眤a
NOWOζ!!!
Por體nanie przychod體, zysk體, p硑nno禼i, rentowno禼i, ROE, ROI, zad硊縠nia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka sp蟪ki do bran縴 w kt髍ej dzia砤
brak dost阷ubrak dost阷uPor體nanie firmy z bran勘
Zaleg硂禼i p砤tniczebrak dost阷us sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
ZDJ蔆IA
Monitory S眃owe i Gospodarczes danes danes dane
Bilansbrak dost阷u2016, 2015, 2013 − 20102016, 2015, 2013 − 2010
Rachunek zysk體 i stratbrak dost阷u2016, 2015, 2013 − 20102016, 2015, 2013 − 2010
Sprawozdania zarz眃ubrak dost阷u2018, 2013, 2012, 20102018, 2013, 2012, 2010
 
Zap砤 za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
9,90  netto
12,18  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
44,00  netto
54,12  brutto
Przelewem Brak
13,90  netto
17,10  brutto
Brak
Kupuj眂 pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Najwi阫sza w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych dzia砤lno禼i gospodarczych
dost阷na dla klient體 Info Veriti posiadaj眂ych pakiety.


Wyszukaj jednoosobow dzia砤lno舵 w 3 500 000 bazie Info Veriti!