Dane firmy

:

MI蔇ZYNARODOWY TRANSPORT CI石AROWY MARAN SP. Z O.O., WROCW

Adres

53-534 WROCW ZIELI裇KIEGO 30 A/10

, Wojew骴ztwo:

DOLNOKIE

Zarz眃

MAKSYMOWICZ PAWE

PREZES ZARZU

Spos骲 reprezentacjiDO SKDANIA OIADCZE W IMIENIU SP樱KI UPRAWNIENI S: 1) W PRZYPADKU ZARZU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZU, 2) W PRZYPADKU ZARZU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZNKOWIE ZARZU !CZNIE.
Udzia硂wcy, Wsp髄nicy lub Akcjonariusze (obecni i poprzedni)

BZYK MEINGAST ANETA MARIA

,

MAKSYMOWICZ PAWE

,

MEINGAST MARKUS

,

疷RAWSKI WITALIJ

Bran縜, sektor, opis

transport drogowy

,

firma transportowa

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2004-02-05. Firma aktywna
KRS

KRS 0000192742

NIP

NIP 779-004-36-96

REGON

REGON 630112381

Telefony i faksytel: (61) 867-22-97 faks: (61) 867-22-97
Zobacz w raporcie pe硁ym,
niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe,
pozyskiwane bezpo秗ednio z akt sp蟪ki.
Ok砤dka akt Sprawozdanie finansowe, bilans Sprawozdanie finansowe, rachunek zysk體 i strat
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEY

Raport o firmie


PREMIUM
Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport
Informacje o zarz眃zies danes danes dane
Historia zmian w zarz眃zies danes danes dane
Informacje o kapita砤chs danes danes dane
Informacje o udzia硂wcachs danes danes dane
Informacje o radzie nadzorczejbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o wiod眂ej dzia砤lno禼is danes danes dane
Informacje o PKDs danes danes dane
Dane finansowe 2013
pozyskane z akt sp蟪ki w KRS
brak dost阷umo縧iwe bezp砤tne uzupe硁ieniemo縧iwe bezp砤tne uzupe硁ienie
Dane finansowe 2012
pozyskane z akt sp蟪ki w KRS
brak dost阷umo縧iwe bezp砤tne uzupe硁ieniemo縧iwe bezp砤tne uzupe硁ienie
Dane finansowe 2011
pozyskane z akt sp蟪ki w KRS
brak dost阷us danes dane
Dane finansowe 2010
pozyskane z akt sp蟪ki w KRS
brak dost阷us danes dane
Dane finansowe 2009
pozyskane z akt sp蟪ki w KRS
brak dost阷us danes dane
Dane finansowe 2008
pozyskane z akt sp蟪ki w KRS
brak dost阷us danes dane
Dane finansowe 2007
pozyskane z akt sp蟪ki w KRS
brak dost阷ufirma nie z硂縴砤 w s眃ziefirma nie z硂縴砤 w s眃zie
Profil dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
Zaleg硂禼i p砤tniczebrak dost阷us sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
Analiza finansowabrak dost阷us danes dane
Analiza ryzykabrak dost阷us danes dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dost阷us danes dane
ZDJ蔆IA
Monitory S眃owe i Gospodarczes danes danes dane
Bilansbrak dost阷us danes dane
Rachunek zysk體 i stratbrak dost阷us danes dane
Sprawozdania zarz眃ubrak dost阷u20102010
Innebrak dost阷us danes dane
INNE

INFORMACJE O FIRMIE

NOWOζ!!!
Por體nanie przychod體, zysk體, p硑nno禼i, rentowno禼i, ROE, ROI, zad硊縠nia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka sp蟪ki do bran縴 w kt髍ej dzia砤
brak dost阷ubrak dost阷uPor體nanie firmy z bran勘
Zap砤 za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
7,90  netto
9,72  brutto
14,99  netto
18,44  brutto
39,00  netto
47,97  brutto
Przelewem Brak
9,90  netto
12,18  brutto
Brak
Kupuj眂 pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Najwi阫sza w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych dzia砤lno禼i gospodarczych
dost阷na dla klient體 Info Veriti posiadaj眂ych pakiety.


Wyszukaj jednoosobow dzia砤lno舵 w 3 500 000 bazie Info Veriti!