Dane firmy

:

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW, WARSZAWA

Adres

02-514 WARSZAWA PUŁAWSKA 148/150

, Województwo:

MAZOWIECKIE

Zarząd

JANKOWSKI RAFAŁ BOGUSŁAW

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

KUJAWA PIOTR

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO / WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

BABIŃSKI ALEKSANDER CEZARY

CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO/PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SZKOLNEGO NSZZ POLICJANTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

PARTYKA JÓZEF

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW/PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

MALON PIOTR ALEKSANDER

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW/PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

OSIEJEWSKI MAREK ROMAN

WICEPRZEWODNICZĄCY ZG NSZZ POLICJANTÓW

NOWAK BENEDYKT JAN

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO / PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

BALCER KRZYSZTOF

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

BRZEZICKI DARIUSZ BRONISŁAW

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW/PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KRUK RAFAŁ MICHAŁ

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO / WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

SZARY ANDRZEJ

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW/PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

BARBACHOWSKI KAZIMIERZ

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

GARBACZ ARTUR KRZYSZTOF

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW/PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

TARWACKI MAREK

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

BIENIEK WOJCIECH ANDRZEJ

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KRÓL ROBERT PAWEŁ

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

CISZEK PAWEŁ PIOTR

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SZKOLNEGO NSZZ POLICJANTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

OLZACKI WOJCIECH

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SZKOLNEGO NSZZ POLICJANTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE

BRONICKI JERZY

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

CIEŚLEWICZ WITOLD ARTUR

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KOSTRZEWSKI JERZY

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ŁOJEK ANNA

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BUCZKOWSKI ROMAN

CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO/WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

SOCHA ANDRZEJ HENRYK

CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO / WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ŻAK DARIUSZ

CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO/WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Sposób reprezentacjiPREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO WYKONUJE CZYNNOŚCI NALEŻĄCE DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO W ZAKRESIE REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU WOBEC WŁADZ I ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I GOSPODARCZEJ, A TAKŻE INNYCH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI, UCHWALANIA OPINII O PROJEKTACH AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PRZEDSTAWIANIA WNIOSKÓW I POSTULATÓW W ZAKRESIE TWORZENIA I STOSOWANIA PRAWA, ROZPORZĄDZANIA I ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM ZG, UCHWALANIA REGULAMINÓW DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO I PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (VIDE: §28 UST. 2 W ZW. Z §27 UST. 4 LIT. A,F,GJ, STATUTU). PREZYDIUM PODEJMUJE DECYZJE KOLEGIALNIE ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. DECYZJE PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU NA NAJBLIŻSZYM POSIEDZENIU ZG. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO JEST UPRANIONY DO REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE SWOICH UPRAWNIEŃ, ZAŚ W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO WRAZ Z DWOMA WICEPRZEWODNICZĄCYMI ZWIĄZKU. O PODJĘTYCH W POROZUMIENIU DECYZJACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI PRZEWODNICZĄCY INFORMUJE NA NAJBLIŻSZYM POSIEDZENIU ORGAN, A DECYZJE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU (VIDE: §23 UST. 1 STATUTU) 1 DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI ODPOWIEDNIO SĄ: PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO.PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDKIEGO, PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU TERENOWEGO ORAZ INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZG, ZARZĄD WOJEWÓDZKI LUB ZARZĄD TERENOWY W ZAKRESIE PRZYSŁUGUJĄCYCH IM UPRAWNIEŃ. DO SKŁADANIA TYCH OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH OSÓB. (VIDE: §50 UST. 6 STATUTU). PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO, ANALOGICZNIE JAK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO, WYKONUJE CZYNNOŚCI NALEŻĄCE DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO. ( § 30 UST.3 SATUTU)
Branża, sektor, opis

związek zawodowy

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2002-08-12. Firma aktywna
KRS

KRS 0000119295

NIP

NIP 521-128-02-98

REGON

REGON 970053985

FIRMY PODOBNE DO 

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI W POLSCE
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA PRACOWNIKÓW OPERATORA LOGISTYCZNEGO PALIW PŁYNNYCH
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BANKOWOŚCI "BANKOWIEC" MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA W BANKU PEKAO S.A. I W BANKU BPH S.A.
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GRUPA POWEN-WAFAPOMP S.A. W WARSZAWIE
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "ORBIS" S.A. ODDZIAŁ HOTEL "VERA"
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SZPITALA KLINICZNEGO IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE
CIECHANÓW, województwo: MAZOWIECKIE
NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S. A. ODDZIAŁ W ŻYRARDOWIE
ŻYRARDÓW, województwo: MAZOWIECKIE
NSZZ PRACOWNIKÓW BANKU PEKAO SA "BANKOWIEC"
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
POLSKI ZWIĄZEK LOGOPEDÓW
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
SAMORZĄDOWY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NADZORU I ADMINISTRACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W CIECHANOWIE S. A.
CIECHANÓW, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW METRA ZRZESZAJĄCY MASZYNISTÓW DYSPOZYTORÓW I DYŻURNYCH
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII
GÓRA KALWARIA, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PKO BP S.A.PRZY 2 ODDZIALE W SIEDLCACH
SIEDLCE, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POCZTY W SIEDLCACH
SIEDLCE, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNYCH PRZY "DANKO" HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. ZAKŁAD HODOWLI ROŚLIN O/LASKI
LASKI, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CENTRUM
WARSZAWA, województwo: MAZOWIECKIE
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MLECZRSKIEJ "OSTROŁĘKA" - "POROZUMIENIE"
OSTROŁĘKA, województwo: MAZOWIECKIE
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEŁNY

Raport o firmie


PREMIUM
Przykładowy raport Przykładowy raport Przykładowy raport
INFORMACJE OGÓLNE
Adres, Status, Dane identyfikującesą danesą danesą dane
Informacje o zarządziesą danesą danesą dane
Informacje o wiodącej działalnościsą danesą danesą dane
Analiza ryzykabrak dostępusą danesą dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dostępusą danesą dane
Profil działalnościbrak dostępusą danesą dane
DANE FINANSOWE
− w raporcie
     pozyskane z akt firmy w KRS
brak dostępu20182018
− firma nie złożyła w sądzie
     w sądzie brak tych danych
brak dostępu2017 − 20092017 − 2009
Analiza finansowabrak dostępusą danesą dane
INFORMACJE AKTUALNE Z KRS
Informacje Podstawowebrak dostępusą danesą dane
Informacje o aktualnym Zarządziebrak dostępu7979
Informacje o aktualnej Radzie Nadzorczejbrak dostępu77
Informacje o statuciebrak dostępusą danesą dane
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotubrak dostępusą danesą dane
Organ nadzorubrak dostępusą danesą dane
Przedmiot działalnościbrak dostępusą danesą dane
Informacje o oddziałachbrak dostępusą danesą dane
HISTORIA WYDARZEŃ Z KRS
Historia zmian w zarządziesą danesą danesą dane
Informacje o kapitałachbrak dostępubrak dostępubrak dostępu
Informacje o udziałowcachbrak dostępubrak dostępubrak dostępu
Informacje o radzie nadzorczejsą danesą danesą dane
Informacje o historii zmiansą danesą danesą dane
Informacje o prokurentachbrak dostępubrak dostępubrak dostępu
Informacje o PKDsą danesą danesą dane
INNE INFORMACJE O FIRMIE
Powiązania kapitałowo-osobowebrak dostępu62 powiązań62 powiązań
Graf powiązań kapitałowo-osobowychbrak dostępubrak dostępugraf powiązań
NOWOŚĆ!!!
DANE FINANSOWE BRANŻY: przychody, zyski, płynność, rentowność, ROE, ROI, zadłużenie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla branży w której działa firma
brak dostępubrak dostępuPodsumowanie branży
Zaległości płatniczebrak dostępusą sprawdzone w raporciesą sprawdzone w raporcie
ZDJĘCIA
Monitory Sądowe i Gospodarczesą danesą danesą dane
 
Zapłać za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
9,90  netto
12,18  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
44,00  netto
54,12  brutto
Przelewem Brak
13,90  netto
17,10  brutto
Brak
Kupując pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Poleć
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Największa w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych działalności gospodarczych
dostępna dla klientów Info Veriti posiadających pakiety.


Wyszukaj jednoosobową działalność w 3 500 000 bazie Info Veriti!