Dane firmy

:

PRZEDSI蔅IORSTWO CI石KIEGO SPRZ蔜U BUDOWLANEGO BUDOWNICTWA W蔊LOWEGO S.A., TYCHY

Adres

43-100 TYCHY FABRYCZNA 11

, Wojew骴ztwo:

KIE

Zarz眃

MIKOSZA KRZYSZTOF ZYGMUNT

PREZES ZARZU

Spos骲 reprezentacji1. W PRZYPADKU POWONIA ZARZU JEDNOOSOBOWEGO DO SKDANIA OIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU SP樱KI UPOWA疦IONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZU ORAZ SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY. 2. W PRZYPADKU POWONIA ZARZU WIELOOSOBOWEGO DO SKDANIA OIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU SP樱KI UPOWA疦IENI S DWAJ CZNKOWIE ZARZU DZIAJY !CZNIE ALBO JEDEN CZNEK ZARZU DZIAJY !CZNIE Z PROKURENTEM LUB DW覥H PROKURENT覹 DZIAJYCH !CZNIE.
Bran縜, sektor, opis

nieruchomo禼i

,

po秗ednik nieruchomo禼i

,

agencja nieruchomo禼i

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2004-01-30. Firma aktywna
KRS

KRS 0000190048

NIP

NIP 646-032-50-95

REGON

REGON 272361780

Telefony i faksytel: (32) 217-40-64 faks: (32) 217-78-83
Zobacz w raporcie pe硁ym,
niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe,
pozyskiwane bezpo秗ednio z akt sp蟪ki.
Ok砤dka akt Sprawozdanie finansowe, bilans Sprawozdanie finansowe, rachunek zysk體 i strat
FIRMY PODOBNE DO 

PRZEDSI蔅IORSTWO CI石KIEGO SPRZ蔜U BUDOWLANEGO BUDOWNICTWA W蔊LOWEGO S.A.

A.F.DRAGON SP Z O.O.
PILICA, wojew骴ztwo: KIE
AGENCJA BUDOWLANA "INWESTPROJEKT" W KATOWICACH SP樱DZIELNIA OS覤 PRAWNYCH
KATOWICE, wojew骴ztwo: KIE
"ALFA - PLUS" SP Z O.O.
KATOWICE, wojew骴ztwo: KIE
ARM SP Z O.O.
CZ蔛TOCHOWA, wojew骴ztwo: KIE
CENTRUM REHABILITACJI J.W.MOSKAL SP. J.
WILAMOWICE, wojew骴ztwo: KIE
DOMINO SP Z O.O.
WYRY, wojew骴ztwo: KIE
"ESPERO" SP Z O.O.
KATOWICE, wojew骴ztwo: KIE
ESTUS SP Z O.O. EPSILON SP樱KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KATOWICE, wojew骴ztwo: KIE
"FARMAROSA" SP Z O.O.
CIESZYN, wojew骴ztwo: KIE
"INVESTMENT & MANAGEMENT" MURAWSKI I BOHATYREWICZ SP. J.
BIELSKO-BIA, wojew骴ztwo: KIE
NEUMANN I SP樱KA MNY PAROWE SP. J. ""
BIELSKO-BIA, wojew骴ztwo: KIE
NOALPA SP Z O.O.
SOSNOWIEC, wojew骴ztwo: KIE
"OPAL" J.K. KOCYGA SP. J.
CZ蔛TOCHOWA, wojew骴ztwo: KIE
POPIOK SP Z O.O.
SZCZYRK, wojew骴ztwo: KIE
PRZ蔇ZALNIA CZESANKOWA "ELANEX" S. A.
CZ蔛TOCHOWA, wojew骴ztwo: KIE
SAJARA SP Z O.O.
KATOWICE, wojew骴ztwo: KIE
SP樱DZIELNIA MIESZKANIOWA IMIENIEM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
KATOWICE, wojew骴ztwo: KIE
"SPRINT - GOLEMO" SP Z O.O.
TYCHY, wojew骴ztwo: KIE
SUKCES SP Z O.O.
RACIB覴Z, wojew骴ztwo: KIE
"TFA POLAND" SP Z O.O.
CZ蔛TOCHOWA, wojew骴ztwo: KIE
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEY

Raport o firmie


PREMIUM
Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport
INFORMACJE OG覮NE
Adres, Status, Dane identyfikuj眂es danes danes dane
Informacje o zarz眃zies danes danes dane
Informacje o wiod眂ej dzia砤lno禼is danes danes dane
Analiza ryzykabrak dost阷us danes dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dost阷us danes dane
Profil dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
DANE FINANSOWE
− w raporcie
     pozyskane z akt firmy w KRS
brak dost阷u2013, 2009 − 20042013, 2009 − 2004
− mo縧iwe do zam體ienia
     bezp砤tnie, po pobraniu raportu
brak dost阷u2012, 20112012, 2011
− dost阷ne w s眃zie
     w s眃zie w砤禼iwym dla firmy
brak dost阷u20102010
Analiza finansowabrak dost阷us danes dane
INFORMACJE AKTUALNE Z KRS
Informacje Podstawowebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnym Zarz眃ziebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnej Radzie Nadzorczejbrak dost阷u33
Informacje o aktualnych Prokurentachbrak dost阷us danes dane
Informacje o statuciebrak dost阷us danes dane
Kapita sp蟪kibrak dost阷us danes dane
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotubrak dost阷us danes dane
Organ nadzorubrak dost阷us danes dane
Przedmiot dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
Wzmianki o z硂縪nych dokumentachbrak dost阷us danes dane
HISTORIA WYDARZE Z KRS
Historia zmian w zarz眃zies danes danes dane
Informacje o kapita砤chs danes danes dane
Informacje o akcjonariuszachbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o radzie nadzorczejs danes danes dane
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachs danes danes dane
Informacje o PKDs danes danes dane
INNE INFORMACJE O FIRMIE
Og硂szenia
z Monitora S眃owego i Gospodarczego
np. upad硂禼i, licytacje, likwidacje..
brak dost阷ubrak dost阷u5 og硂sze
najnowsze z 2015-04-20
Powi眤ania kapita硂wo-osobowebrak dost阷u146 powi眤a146 powi眤a
Graf powi眤a kapita硂wo-osobowychbrak dost阷ubrak dost阷ugraf powi眤a
NOWOζ!!!
Por體nanie przychod體, zysk體, p硑nno禼i, rentowno禼i, ROE, ROI, zad硊縠nia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka sp蟪ki do bran縴 w kt髍ej dzia砤
brak dost阷ubrak dost阷uPor體nanie firmy z bran勘
Zaleg硂禼i p砤tniczebrak dost阷us sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
ZDJ蔆IA
Monitory S眃owe i Gospodarczes danes danes dane
Bilansbrak dost阷us danes dane
Rachunek zysk體 i stratbrak dost阷us danes dane
Sprawozdania zarz眃ubrak dost阷u20062006
Przep硑wy pieni昕nebrak dost阷u2009 2008 20062009 2008 2006
 
Zap砤 za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
7,90  netto
9,72  brutto
14,99  netto
18,44  brutto
39,00  netto
47,97  brutto
Przelewem Brak
9,90  netto
12,18  brutto
Brak
Kupuj眂 pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Najwi阫sza w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych dzia砤lno禼i gospodarczych
dost阷na dla klient體 Info Veriti posiadaj眂ych pakiety.


Wyszukaj jednoosobow dzia砤lno舵 w 3 500 000 bazie Info Veriti!