Dane firmy

:

RAK - BUD SP. Z O.O., KSI石YNO

Adres

16-001 KSI石YNO PRZEMYSWA 6 (KLEOSIN)

, Wojew骴ztwo:

PODLASKIE

Zarz眃

RACZKOWSKI PATRYK

PREZES ZARZU

Spos骲 reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZU - W PRZYPADKU ZARZU WIELOOSOBOWEGO - DW覥H CZNK覹 ZARZU DZIAJYCH !CZNIE LUB CZNEK ZARZU !CZNIE Z PROKURENTEM
Udzia硂wcy, Wsp髄nicy lub Akcjonariusze (obecni i poprzedni)

RACZKOWSKI PATRYK

,

RACZKOWSKI RADOSW

Bran縜, sektor, opis

wznoszenie budynk體

,

firma budowlana

,

przedsi阞iorstwo budowlane

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2013-06-28. Firma aktywna
KRS

KRS 0000467423

NIP

NIP 966-208-90-50

OSOBY KT覴E TE CI ZAINTERESUJ
RACZKOWSKI RADOSW - udzia硑 w innych sp蟪kach, funkcje w zarz眃ach, radach nadzorczych sp蟪ek
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEY

Raport o firmie


PREMIUM
Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport
INFORMACJE OG覮NE
Adres, Status, Dane identyfikuj眂es danes danes dane
Informacje o zarz眃zies danes danes dane
Informacje o wiod眂ej dzia砤lno禼is danes danes dane
DANE FINANSOWE
− mo縧iwe do zam體ienia
     bezp砤tnie, po pobraniu raportu
brak dost阷u20132013
INFORMACJE AKTUALNE Z KRS
Informacje Podstawowebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnym Zarz眃ziebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnych W砤禼icielachbrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnych Prokurentachbrak dost阷us danes dane
Informacje o umowiebrak dost阷us danes dane
Kapita sp蟪kibrak dost阷us danes dane
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotubrak dost阷us danes dane
Przedmiot dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
Wzmianki o z硂縪nych dokumentachbrak dost阷us danes dane
Beneficjent Rzeczywisty
Osoby b阣眂e bezpo秗ednimi lub po秗edni (poprzez inne firmy) w砤禼icielami danej firmy
brak dost阷ubrak dost阷us dane
HISTORIA WYDARZE Z KRS
Historia zmian w zarz眃zies danes danes dane
Informacje o kapita砤chbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o udzia硂wcachs danes danes dane
Informacje o radzie nadzorczejbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachs danes danes dane
Informacje o PKDbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
INNE INFORMACJE O FIRMIE
Powi眤ania kapita硂wo-osobowebrak dost阷u8 powi眤a8 powi眤a
Graf powi眤a kapita硂wo-osobowychbrak dost阷ubrak dost阷ugraf powi眤a
NOWOζ!!!
DANE FINANSOWE BRAN痀: przychody, zyski, p硑nno舵, rentowno舵, ROE, ROI, zad硊縠nie, kredyt kupiecki, ocena ryzyka dla bran縴 w kt髍ej dzia砤 firma
brak dost阷ubrak dost阷uPodsumowanie bran縴
Zaleg硂禼i p砤tniczebrak dost阷us sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
ZDJ蔆IA
Monitory S眃owe i Gospodarczes danes danes dane
 
Zap砤 za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
7,90  netto
9,72  brutto
14,99  netto
18,44  brutto
39,00  netto
47,97  brutto
Przelewem Brak
9,90  netto
12,18  brutto
Brak
Kupuj眂 pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Najwi阫sza w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych dzia砤lno禼i gospodarczych
dost阷na dla klient體 Info Veriti posiadaj眂ych pakiety.


Wyszukaj jednoosobow dzia砤lno舵 w 3 500 000 bazie Info Veriti!