Dane firmy

:

ROLMI蔛 - BANIAK,KRAS SP. J., CI石KOWICE

Adres

33-190 CI石KOWICE KRYNICKA 7

, Wojew骴ztwo:

MAPOLSKIE

Zarz眃

BANIAK JAN J覼EF

BANIAK FRANCISZEK

KRAS RYSZARD

KRAS ZBIGNIEW

Spos骲 reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SP樱KI JEST KA疍Y ZE WSP覮NIK覹 SAMODZIELNIE.DLA DOKONANIA CZYNNOI PRZEKRACZAJYCH ZAKRES ZWYKGO ZARZU,W SZCZEG覮NOI W PRZYPADKU:ZACIANIA ZOBOWIA W TYM KREDYT覹 I PO痀CZEK BANKOWYCH,ROZPORZZENIA MAJKIEM,NABYWANIA MIENIA - KT覴YCH !CZNA WARTOζ JEDNORAZOWO PRZEKROCZY 200000 ZTYCH,NIEZB蔇NE JEST WSP樱DZIANIE DW覥H WSP覮NIK覹.
Udzia硂wcy, Wsp髄nicy lub Akcjonariusze (obecni i poprzedni)

BANIAK FRANCISZEK

,

BANIAK JAN J覼EF

,

KRAS RYSZARD

,

KRAS ZBIGNIEW

Bran縜, sektor, opis

wyroby mi阺ne

,

wytwarzanie wyrob體 z mi阺a

,

artyku硑 spo縴wcze

,

przedsi阞iorstwo produkcyjne

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2001-12-19. Firma aktywna
KRS

KRS 0000074439

NIP

NIP 873-022-45-32

REGON

REGON 850284210

Telefony i faksytel: (14) 651-11-42, (14) 651-11-42 faks: (14) 651-11-42
Zobacz w raporcie pe硁ym,
niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe,
pozyskiwane bezpo秗ednio z akt sp蟪ki.
Ok砤dka akt Sprawozdanie finansowe, bilans Sprawozdanie finansowe, rachunek zysk體 i strat
FIRMY PODOBNE DO 

ROLMI蔛 - BANIAK,KRAS SP. J.

"BATCZEW" SP Z O.O.
MORAWCZYNA, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
BELL POLSKA SP Z O.O.
NIEPOMICE, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
F&M GRUPA SP Z O.O.
KRAK覹, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
FIRMA MI蔛NO HANDLOWA HYRCZYK HYRCZYK TADEUSZ, HYRCZYK WDYSW SP. J.
STARE BYSTRE, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
GOSPODARSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE ZBIGNIEW GLEISNER I ALEKSANDER PACH SP. J.
TARN覹, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
KOB - WO琋IAK RENATA I WOCH KAZIMIERZ - SP. J.
KRAK覹, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
KWARTET SBY JAN SBY BARBARA SP. J.
ZY BIEGONICKIE, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
MULTI SP Z O.O.
KRAK覹, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
PARKUR SP Z O.O.
MOCHNACZKA WY疦A, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USGOWE "MAK-POL" SP Z O.O.
疷RADA, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
PRZEDSI蔅IORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ANIDEX" SP Z O.O.
IEBODZIN, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
RUBIN SP Z O.O. SP樱KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
MYACHOWICE, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
STB SP Z O.O.
MORAWCZYNA, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
SZLACHETNE SMAKI SP Z O.O.
SKA, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
W蔇ZONKA SP Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
MYENICE, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
WYR覤 W蔇LIN TRADYCYJNYCH WOLAREK B.WOLAREK, W.WOLAREK SP. J.
NOWA WIE SZLACHECKA, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
ZAKD MI蔛NO-W蔇LINIARSKI "POL-MAT" W POLKOWIE SP Z O.O.
KRAK覹, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
ZAKD PRZETW覴STWA MI蔛A "BASO" SP Z O.O.
OLKUSZ, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
ZAKDY MI蔛NE BESKIDY SP Z O.O.
SUCHA BESKIDZKA, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
ZAKDY MI蔛NE UNIMI蔛 SP Z O.O.
CHRZAN覹, wojew骴ztwo: MAPOLSKIE
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PEY

Raport o firmie


PREMIUM
Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport Przyk砤dowy raport
INFORMACJE OG覮NE
Adres, Status, Dane identyfikuj眂es danes danes dane
Informacje o zarz眃zies danes danes dane
Informacje o wiod眂ej dzia砤lno禼is danes danes dane
Analiza ryzykabrak dost阷us danes dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dost阷us danes dane
Profil dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
DANE FINANSOWE
− w raporcie
     pozyskane z akt firmy w KRS
brak dost阷u2018 − 20092018 − 2009
Analiza finansowabrak dost阷us danes dane
INFORMACJE AKTUALNE Z KRS
Informacje Podstawowebrak dost阷us danes dane
Informacje o aktualnym Zarz眃ziebrak dost阷u44
Informacje o aktualnych W砤禼icielachbrak dost阷us danes dane
Informacje o umowiebrak dost阷us danes dane
Spos骲 powstania sp蟪kibrak dost阷us danes dane
Podmiot, z kt髍ego powsta砤 sp蟪kabrak dost阷us danes dane
Uprawnieni do reprezentowania sp蟪kibrak dost阷us danes dane
Przedmiot dzia砤lno禼ibrak dost阷us danes dane
Wzmianki o z硂縪nych dokumentachbrak dost阷us danes dane
Informacja o dniu ko馽z眂ym rok obrotowybrak dost阷us danes dane
Beneficjent Rzeczywisty
Osoby b阣眂e bezpo秗ednimi lub po秗edni (poprzez inne firmy) w砤禼icielami danej firmy
brak dost阷ubrak dost阷us dane
HISTORIA WYDARZE Z KRS
Historia zmian w zarz眃zies danes danes dane
Informacje o kapita砤chbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o udzia硂wcachs danes danes dane
Informacje o radzie nadzorczejbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachbrak dost阷ubrak dost阷ubrak dost阷u
Informacje o PKDs danes danes dane
INNE INFORMACJE O FIRMIE
NOWOζ!!!
Por體nanie przychod體, zysk體, p硑nno禼i, rentowno禼i, ROE, ROI, zad硊縠nia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka sp蟪ki do bran縴 w kt髍ej dzia砤
brak dost阷ubrak dost阷uPor體nanie firmy z bran勘
Zaleg硂禼i p砤tniczebrak dost阷us sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
ZDJ蔆IA
Monitory S眃owe i Gospodarczes danes danes dane
Bilansbrak dost阷u2015, 2013, 2010, 20092015, 2013, 2010, 2009
Rachunek zysk體 i stratbrak dost阷u2015, 2013, 2010, 20092015, 2013, 2010, 2009
 
Zap砤 za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
9,90  netto
12,18  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
44,00  netto
54,12  brutto
Przelewem Brak
13,90  netto
17,10  brutto
Brak
Kupuj眂 pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Najwi阫sza w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych dzia砤lno禼i gospodarczych
dost阷na dla klient體 Info Veriti posiadaj眂ych pakiety.


Wyszukaj jednoosobow dzia砤lno舵 w 3 500 000 bazie Info Veriti!