Dane firmy

:

SPӣKA MIESZKANIOWA MURCKI SP. Z O.O., KATOWICE

Adres

40-750 KATOWICE KCIUCZYKA 3B

, Wojewdztwo:

LSKIE

Zarzd
Sposb reprezentacji
Udziaowcy, Wsplnicy lub Akcjonariusze (obecni i poprzedni) Firma 

KATOWICKI HOLDING WGLOWY

Brana, sektor, opis

nieruchomoci

,

zarzdzanie nieruchomociami

,

agencja nieruchomoci

Status firmyFirma zarejestrowana w KRS od 2002-02-28. Firma nieaktywna
KRS

KRS 0000091323

NIP

NIP 954-100-13-75

REGON

REGON 272714929

Zobacz w raporcie penym,
niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe,
pozyskiwane bezporednio z akt spki.
Okadka akt Sprawozdanie finansowe, bilans Sprawozdanie finansowe, rachunek zyskw i strat
FIRMY PODOBNE DO 

SPӣKA MIESZKANIOWA MURCKI SP. Z O.O.

ADM ZN SP Z O.O.
SOSNOWIEC, wojewdztwo: LSKIE
AKCES - OBSUGA NIERUCHOMOCI SP Z O.O.
KATOWICE, wojewdztwo: LSKIE
H & J MASCHINENTECHNIK SP Z O.O.
KATOWICE, wojewdztwo: LSKIE
HUTNICZO-GRNICZA SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA
KATOWICE, wojewdztwo: LSKIE
"JAG - MIR" SP Z O.O.
KATOWICE, wojewdztwo: LSKIE
"KOTRAK" SP Z O.O.
KATOWICE, wojewdztwo: LSKIE
PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE "ADM" SP Z O.O.
SOSNOWIEC, wojewdztwo: LSKIE
PRZEDSIBIORSTWO ZARZDZANIA I OBROTU NIERUCHOMOCIAMI ZAPON SP Z O.O.
CIESZYN, wojewdztwo: LSKIE
SABBA SP Z O.O.
CZSTOCHOWA, wojewdztwo: LSKIE
SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA "DONATA" W GLIWICACH
GLIWICE, wojewdztwo: LSKIE
SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA "GLINKA"
TYCHY, wojewdztwo: LSKIE
SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZSTOCHOWIE
CZSTOCHOWA, wojewdztwo: LSKIE
SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA "PARKITKA"
CZSTOCHOWA, wojewdztwo: LSKIE
SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARPA"
WODOWICE, wojewdztwo: LSKIE
SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIEKARACH LSKICH
PIEKARY LSKIE, wojewdztwo: LSKIE
SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAWIERCIE"
ZAWIERCIE, wojewdztwo: LSKIE
TYSKA SPӣDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZUZANNA"
TYCHY, wojewdztwo: LSKIE
WSPLNOTA KUPIECKA NA RZECZ PRZEDSIBIORCZOCI
WODZISAW LSKI, wojewdztwo: LSKIE
ZARZDZANIE I OBSUGA NIERUCHOMOCI, USUGI BUDOWLANE, J.MICHALIK, D.ZYZIK SP. J.
BYTOM, wojewdztwo: LSKIE
"YWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOECZNEGO " SP Z O.O.
YWIEC, wojewdztwo: LSKIE
Co zawiera

Raport o firmie


PODSTAWOWY

Raport o firmie


PENY

Raport o firmie


PREMIUM
Przykadowy raport Przykadowy raport Przykadowy raport
INFORMACJE OGLNE
Adres, Status, Dane identyfikujces danes danes dane
Informacje o zarzdziebrak dostpubrak dostpubrak dostpu
Informacje o wiodcej dziaalnocis danes danes dane
Analiza ryzykabrak dostpus danes dane
Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoringbrak dostpus danes dane
Profil dziaalnocibrak dostpus danes dane
DANE FINANSOWE
− w raporcie
     pozyskane z akt firmy w KRS
brak dostpu2007 − 20022007 − 2002
− dostpne w sdzie
     w sdzie waciwym dla firmy
brak dostpu2009, 20082009, 2008
− firma nie zoya w sdzie
     w sdzie brak tych danych
brak dostpu2011, 20102011, 2010
Analiza finansowabrak dostpus danes dane
HISTORIA WYDARZE Z KRS
Historia zmian w zarzdzies danes danes dane
Informacje o kapitaachs danes danes dane
Informacje o udziaowcachs danes danes dane
Informacje o radzie nadzorczejs danes danes dane
Informacje o historii zmians danes danes dane
Informacje o prokurentachs danes danes dane
Informacje o PKDs danes danes dane
INNE INFORMACJE O FIRMIE
Ogoszenia
z Monitora Sdowego i Gospodarczego
np. upadoci, licytacje, likwidacje..
brak dostpubrak dostpu1 ogoszenie
najnowsze z 2010-05-06
Powizania kapitaowo-osobowebrak dostpu90 powiza90 powiza
Graf powiza kapitaowo-osobowychbrak dostpubrak dostpugraf powiza
NOWO!!!
Porwnanie przychodw, zyskw, pynnoci, rentownoci, ROE, ROI, zaduenia, kredytu kupieckiego, ocena ryzyka spki do brany w ktrej dziaa
brak dostpubrak dostpuPorwnanie firmy z bran
Zalegoci patniczebrak dostpus sprawdzone w raporcies sprawdzone w raporcie
ZDJCIA
Monitory Sdowe i Gospodarczes danes danes dane
Bilansbrak dostpu2007 − 20052007 − 2005
Rachunek zyskw i stratbrak dostpu2007 − 20052007 − 2005
Sprawozdania zarzdubrak dostpu20062006
 
Zapa za ten raport
SMS-em
9,00  netto
11,07  brutto
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
7,90  netto
9,72  brutto
14,99  netto
18,44  brutto
39,00  netto
47,97  brutto
Przelewem Brak
9,90  netto
12,18  brutto
Brak
Kupujc pakiet
1,45  netto
1,78  brutto
5,78  netto
7,11  brutto
29,00  netto
35,67  brutto
Pole
Info Veriti
i odbierz
DARMOWY PAKIET
Najwiksza w Polsce baza ponad 3 500 000 jednoosobowych dziaalnoci gospodarczych
dostpna dla klientw Info Veriti posiadajcych pakiety.


Wyszukaj jednoosobow dziaalno w 3 500 000 bazie Info Veriti!