Global Information Network
Info Veriti - zamawianie odpisów KRS i KW
Info Veriti Polska Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom możliwość zamawiania odpisów z KRS lub odpisów ksiąg wieczystych. Prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej. Przyjęcie zamówienia następuje po opłaceniu przez Państwa kwoty wynikającej z zamówienia. Po kasięgowaniu przez nas wpłaty od Państwa za dany dokument jest on pozyskiwany i wysyłany do Państwa priorytetową pocztą poleconą.
 

AKTUALNY ODPIS Z KRS - zawiera informacje aktualne w danym momencie tj. w chwili wystawienia odpisu aktualnego. Dane w odpisie aktualnym zawierają następujące informacje: nazwa spółki, REGON, dane teleadresowe, status prawny spółki, nazwę organu reprezentującego, sposób reprezentacji, datę wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sadowego oraz dane osobowe członków reprezentacji.PEŁNY ODPIS Z KRS - zawiera takie same informacje jak odpis aktualny z KRS, ponadto zawiera informacje nt. wszelkich zmian jakie następowały w spółce od momentu jej rejestracji np. zmiany siedziby, zmiany osób wchodzących w skład zarządu, czyli zmiany, które należy zgłaszać każdorazowo do KRS.ODPIS ZWYKŁY Z KSIĘGI WIECZYSTEJ - zawiera ostatni stan wpisów w Księdze Wieczystej, wzmianki o wnioskach, skargach oraz orzeczeniach sądowych, apelacjach, kasacjach i postępowaniach urzędowych. (odpis zwykły potrzebny jest np. do Banku, kancelarii notarialnej aby sprawdzić aktualny stan nieruchomości).Cennik usług
Usługa Opłata sądowa Koszt usługi Koszt całościowy
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 30,00 zł 35,00 zł 65,00 zł
Pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 60,00 zł 35,00 zł 95,00 zł
Odpis zwykły z księgi wieczystej (KW) 30,00 zł 35,00 zł 65,00 zł
* Wszysztkie kwoty są kwotami netto
 
 
ZAMÓW ODPIS KRS
 
Dane dotyczące Zamawiającego:
Imie*:
Nazwisko*:
Nazwa firmy*:
Adres firmy*:
Nip firmy*:
Telefon*:
E-mail*:
 
Dane dotyczące Odpisu:
Numer KRS*:
Nazwa firmy*:
Adres firmy*:
Rodzaj odpisu*: