Dane osoby

:

BIELNICKA MOC ELŻBIETA

,

53 lat (ur. 1964)

Nazwisko, imiona:

BIELNICKA MOC

,

ELŻBIETA

Rok urodzenia:

1964 (53 lat)

Płeć:Kobieta
od 0000-00-00 w firmie:w Zarz±dzie

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "BRZDˇC", KĘDZIERZYN-KO¬LE

Niektóre osoby współwystępuj±ce:

BŁAŻEWSKI KRZYSZTOF JAN

,

GORGOWICZ ALICJA DANUTA

,

KUBALA ZBIGNIEW STEFAN

,

KUŁAKOWSKA BOŻENA

,

MALCHERCZYK KRYSTIAN

,

MRÓZ WOJNICKA MARIA JOLANTA

,

POŁEĆ BEATA IWONA

,

REWA BEATA

,

URBANOWSKA MAGDALENA

,

ZBROIŃSKA JULIANNA

Prezentowane dane pochodz± z

Krajowego Rejestru S±dowego

i maj± swoje potwierdzenie w publikacjach Monitora S±dowego i Gospodarczego oraz odpisach KRS. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze S±dowym informacje tam zawarte s± jawne i ogólnie dostępne.
Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dotycz±ce przetwarzania danych osobowych z KRS można znaleĽć tutaj.
 FIRMY, KTÓRE MOGĘ CIĘ ZAINTERESOWAĆ 
AUTOMOBILKLUB KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI, KĘDZIERZYN-KO¬LE
FUNDACJA DLA DOBRA PUBLICZNEGO, KĘDZIERZYN-KO¬LE
FUNDACJA ROMANE PSZAŁA, KĘDZIERZYN-KO¬LE
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKA IZBA GOSPODARCZA, KĘDZIERZYN-KO¬LE
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIERZˇT I OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI, KĘDZIERZYN-KO¬LE
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, KĘDZIERZYN-KO¬LE
PROMETEUSZ, KĘDZIERZYN-KO¬LE
¦LˇSKI TEAM KARPIOWY, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW KĘDZIERZYNA-KO¬LA TULIGROSZ W KĘDZIERZYNIE-KO¬LU, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE KUPCÓW MANHATAN, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE OSÓB PROWADZˇCYCH DZIAŁALNO¦Ć GOSPODARCZˇ NA TERENIE MIASTA I POWIATU KĘDZIERZYN-KO¬LE FORUM, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM BRZDˇC, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW PSYCHOEDUKACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZO¦CI MEDIANA, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA KREW I SZPIK, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH DOBRA RODZINA, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE SPÓ¬NIENI...?, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KĘDZIERZYNIE-KO¬LU, KĘDZIERZYN-KO¬LE
STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY MAGNOLIA, KĘDZIERZYN-KO¬LE
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ROMÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z SIEDZIBˇ W KĘDZIERZYNIE-KO¬LU, KĘDZIERZYN-KO¬LE
Raport o osobie zawiera:

Raport o osobie


PEŁNY

Raport o osobie


PREMIUM
Przykładowy raport Przykładowy raport
Pesels± danes± dane
Data urodzenias± danes± dane
Pełna historia osoby w poszczególnych spółkachs± danes± dane
Województwa w jakich prowadził działalno¶ćs± danes± dane
Branże w jakich prowadził działalno¶ćs± danes± dane
Powi±zania kapitałowe0 firm0 firm
Najnowsza zmiana w powi±zaniach kapitałowych
Powi±zania osobowe1 firm1 firm
Najnowsza zmiana w powi±zaniach osobowych14.02.200714.02.2007
Przychody firm powi±zanychbrak dostępus± dane
Dynamika przychodów firm powi±zanychbrak dostępus± dane
Zyski firm powi±zanychbrak dostępus± dane
Dynamika zysku firm powi±zanychbrak dostępus± dane
Pełne sprawozdania finansowe firm powi±zanychbrak dostępus± dane
Wszystkie osoby współpracuj±ce jednocze¶niebrak dostępu11 osób
Wszystkie osoby współpracuj±ce niejednocze¶niebrak dostępu8 osób
Wykresy finansowebrak dostępuPrzykładowy wykres
Graf powi±zańbrak dostępuPrzykładowy graf
Zapłać za ten raport
SMS-em
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
14,99  netto
18,44  brutto
39,00  netto
47,97  brutto