Dane osoby

:

WARCHAΜWSKA ANETA

,

43 lat (ur. 1980)

Nazwisko, imiona:

WARCHAΜWSKA

,

ANETA

Rok urodzenia:

1980 (43 lat)

P貫:Kobieta
Niekt鏎e osoby wsp馧wyst瘼uj帷e:

DR荅D JOANNA

,

JABΜ垶KI BOGUMI

,

KASI垶KI LESZEK WxDYSxW

,

KRYGOWSKI JAN J紌EF

,

MAZIARZ WxDYSxWA

,

TARNOWSKI JACEK

,

U危IA JERZY BENEDYKT

,

WITEK JUSTYNA AGNIESZKA

,

WOJDAN AGNIESZKA

,

WOJTYCHA ZDZISxW

,

WOSZCZYNA WIESxW

,

ZWIEFKA KRZYSZTOF

,

ZYCH TOMASZ WxDYSxW

,

ZYNGIER MARIUSZ RYSZARD

,

烘UDA TADEUSZ KAZIMIERZ

Prezentowane dane pochodz z

Krajowego Rejestru S康owego

i maj swoje potwierdzenie w publikacjach Monitora S康owego i Gospodarczego oraz odpisach KRS. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze S康owym informacje tam zawarte s jawne i og鏊nie dost瘼ne.
Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dotycz帷e przetwarzania danych osobowych z KRS mo積a znale潭 tutaj.
 FIRMY, KT紑E MOG CI ZAINTERESOWA 
FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA IM. DR OSWALDA MADECKIEGO, POxNIEC
FUNDACJA WSPOMAGANIA O名IATY W POx哸U, POxNIEC
LOKALNA GRUPA DZIAxNIA - DORZECZE WISΧ, POxNIEC
SPOΒCZNY KOMITET Wx列ICIELI MIESZKA BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. LANGIEWICZA 3 W STASZOWIE, STASZ紟
STOWARZYSZENIE J犵RUSIE, POxNIEC
STOWARZYSZENIE KOMBATANT紟 J犵RUSI紟 烙ΛIERZY ARMII KRAJOWEJ ICH RODZIN I SYMPATYK紟, POxNIEC
STOWARZYSZENIE KOΜ GOSPODY WIEJSKICH NADWI印ANKI Z MA吉IKA, MA吉IK
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI, MΜDZIE玆 I RODZIN BLI浩J, POxNIEC
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOΒCTWA 癿, 癿
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KΜDA W LIKWIDACJI, KΜDA
STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI WI犴EJ DLA SZKOΧ, POxNIEC
STOWARZYSZENIE PRO CIVITAS, STASZ紟
STOWARZYSZENIE PRZYJACI茛 OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH INTEGRACJA, POxNIEC
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DΣGO艼A I OKOLICY, DΣGO艼A
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI FENIKS, SWORO
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SICH紟 DU玆 I OKOLIC, SICH紟 DU玆
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZCZEKA, SZCZEKA
STOWARZYSZENIE SENIOR紟 ELEKTRYK紟 I ENERGETYK紟 POLSKICH, POxNIEC
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNO列I LOKALNEJ ZIEMI POxNIECKIEJ, POxNIEC
TOWARZYSTWO KO列IUSZKOWSKIE W POx哸U, POxNIEC
Raport o osobie zawiera:

Raport o osobie


PEΛY

Raport o osobie


PREMIUM
Przyk豉dowy raport Przyk豉dowy raport
Pesels danes dane
Data urodzenias danes dane
Pe軟a historia osoby w poszczeg鏊nych sp馧kachs danes dane
Wojew鏚ztwa w jakich prowadzi dzia豉lno嗆s danes dane
Bran瞠 w jakich prowadzi dzia豉lno嗆s danes dane
Powi您ania kapita這we0 firm0 firm
Najnowsza zmiana w powi您aniach kapita這wych
Powi您ania osobowe1 firm1 firm
Najnowsza zmiana w powi您aniach osobowych09.09.201609.09.2016
Przychody firm powi您anychbrak dost瘼us dane
Dynamika przychod闚 firm powi您anychbrak dost瘼us dane
Zyski firm powi您anychbrak dost瘼us dane
Dynamika zysku firm powi您anychbrak dost瘼us dane
Pe軟e sprawozdania finansowe firm powi您anychbrak dost瘼us dane
Wszystkie osoby wsp馧pracuj帷e jednocze郾iebrak dost瘼u27 os鏏
Wszystkie osoby wsp馧pracuj帷e niejednocze郾iebrak dost瘼u17 os鏏
Przetargi wygrane przez powi您ane firmy
(warto嗆, zamawiaj帷y, opis)
brak dost瘼u3 przetarg闚
(ostatni z 18.03.2011)
Wykresy finansowebrak dost瘼uPrzyk豉dowy wykres
Graf powi您abrak dost瘼uPrzyk豉dowy graf
Zap豉 za ten raport
SMS-em
19,00  netto
23,37  brutto
50,00  netto
61,50  brutto
(2 x SMS)
E-przelew lub karta
19,00  netto
23,37  brutto
44,00  netto
54,12  brutto