Global Information Network
Info Veriti - cennik
Cena pojedynczego raportu w serwisie wynosi 9,90 zł netto + 22% podatku VAT. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z serwisu należy dokonać płatności za określoną ilość raportów z której zamierzacie Państwo skorzystać oraz zarejestrować się w serwisie. Po uznaniu środków na naszym rachunku otrzymają Państwo informację o możliwości pobrania raportu o interesujacej Państwa firmie. W przypadku jeśli chcieliby Państwo korzystać z większej liczby raportów w naszym serwisie należy dokonać płatności na ilość raportów jaką będziecie Państwo chcieli pobrać z serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 022-589-86-96.
RODZAJ ABONAMENTU
BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM
Ilość raportów pełnych
(informacje z KRS, sprawozdania finansowe, analizy finansowe, zaległości płatnicze)/szt.
100 200 300 500
Ilość raportów podstawowych
(tylko informacje z KRS)/szt.
100 400 1 000 2 000
Ilość raportów o osobach
(powiązania osobowe i kapitałowe)/szt.
100 200 300 500
Jednostkowa cena netto
raportu pełnego
7,50 zł 6,90 zł 6,40 zł 5,78 zł
Monitoring
(powiadomienia na email o zmianach w spółkach i osobach)
TAK TAK TAK TAK
Pozyskanie aktualnych odpisów KRS o dowolnej firmie - GRATIS
(odpisy wysyłane poczta)
------------- 4 szt. 5 szt. 6 szt.
Dostęp on-line do posiadanych przez Info Veriti fotografii:
bilansów, rachunków zysków i strat,
sprawozdań zarządu, opinii biegłego rewidenta, informacji dodatkowych, okładki akt i innych
TAK TAK TAK TAK
Wykonanie fotografii całych akt dla wybranych spółek
(zdjęcia wysyłane na mail lub na CD pocztą)
------------- 1 szt. 2 szt. 4 szt.
Co m-c bazy Info Veriti gratis - nowe spółki w KRS
- spółki które złożyły w ostat. m-cu sprawozda. finans.
------------- ------------- TAK TAK
Pobranie raporty o firmach przez telefon
możliwość uzyskania informacji o wybranej firmie dzwoniąc do Info Veriti pon-piąt. 8.00-16.00
------------- 20 szt. 50 szt. 100 szt.
Cena abonamentu netto
750,00 zł 1380,00 zł 1920,00 zł 2890,00 zł
Cena abonamentu brutto
915,00 zł 1683,60 zł 2342,40 zł 3525,80 zł
Umowa roczna
Dostęp wielostanowiskowy
TAK TAK TAK TAK