Global Information Network
Info Veriti - oferta handlowa
RODZAJ ABONAMENTU
BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM
Ilość raportów pełnych
(informacje z KRS, sprawozdania finansowe, analizy finansowe, zaległości płatnicze)/szt.
100 200 300 500
Ilość raportów podstawowych
(tylko informacje z KRS)/szt.
100 400 1 000 2 000
Ilość raportów o osobach
(powiązania osobowe i kapitałowe)/szt.
100 200 300 500
Jednostkowa cena netto
raportu pełnego
7,50 zł 6,90 zł 6,40 zł 5,78 zł
Monitoring
(powiadomienia na email o zmianach w spółkach i osobach)
TAK TAK TAK TAK
Pozyskanie aktualnych odpisów KRS o dowolnej firmie - GRATIS
(odpisy wysyłane poczta)
------------- 4 szt. 5 szt. 6 szt.
Dostęp on-line do posiadanych przez Info Veriti fotografii:
bilansów, rachunków zysków i strat,
sprawozdań zarządu, opinii biegłego rewidenta, informacji dodatkowych, okładki akt i innych
TAK TAK TAK TAK
Wykonanie fotografii całych akt dla wybranych spółek
(zdjęcia wysyłane na mail lub na CD pocztą)
------------- 1 szt. 2 szt. 4 szt.
Co m-c bazy Info Veriti gratis - nowe spółki w KRS
- spółki które złożyły w ostat. m-cu sprawozda. finans.
------------- ------------- TAK TAK
Pobranie raporty o firmach przez telefon
możliwość uzyskania informacji o wybranej firmie dzwoniąc do Info Veriti pon-piąt. 8.00-16.00
------------- 20 szt. 50 szt. 100 szt.
Cena abonamentu netto
750,00 zł 1380,00 zł 1920,00 zł 2890,00 zł
Cena abonamentu brutto
915,00 zł 1683,60 zł 2342,40 zł 3525,80 zł
Umowa roczna
Dostęp wielostanowiskowy
TAK TAK TAK TAK