Global Information Network
 

 

KORESPONDENTA SĄDOWEGO

Miejsce pracy:

KIELCE, BIELSKO-BIAŁA, BIAŁYSTOK, BYDGOSZCZ, CZĘSTOCHOWA,

GDAŃSK, GLIWICE, KATOWICE, KOSZALIN, KRAKÓW, ŁÓDŹ, LUBLIN,

OLSZTYN, OPOLE, SZCZECIN, TORUŃ, WROCŁAW

Zadania:

 • Pozyskiwanie danych z Krajowego Rejestru Sądowego Wydziału Gospodarczego
 • Przepisywaniu danych do arkusza kalkulacyjnego (w domu)
 • Wysyłanie informacji drogą elektroniczną poprzez udostępniany przez Info Veriti program

Wymagania wobec kandydatów:

 • Gotowość do podjęcia pracy natychmiast
 • Gotowość do pozyskiwania danych z sądu
 • Posiadanie komputera z systemem operacyjnym Windows
 • Posiadanie stałego dostępu do internetu
 • Posiadanie cyfrowego aparatu fotograficznego
 • Posiadanie legitymacji wyższych uczelni, studium policealnego, podyplomowych, studiów doktoranckich

Wybranym osobom oferujemy:

 • Wynagrodzenie uzależnione od efektów (ilość i jakość pozyskanych danych)
 • Możliwość zdobycia nowych, ciekawych doświadczeń
 • Nieregulowany czas pracy

Prosimy o przesłanie swoich CV i listów motywacyjnych na adres korespondent@infoveriti.pl

UWAGA!

Prosimy o określenie miasta (z w/w) w którym chcieliby Państwo podjąć pracę.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, ( zgodnie z Ustawą  z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)."