Global Information Network
Info Veriti - raporty o osobach
Dotychczas w Polsce wyszukanie osoby, która występuje lub występowała w danej firmie nie było możliwe. Oferowane bazy zaś posiadały wiele braków, gdyż koncentrowały się np. wyłącznie na danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego (kilkadziesiąt tysięcy osób zostało pominiętych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co spowodowało, iż to Źródło informacji nie może być uznane za kompletne).

Korzyścią jaką oferuje Państwu Info Veriti jest możliwość wyszukania dowolnej osoby, która teraz lub w przeszłości występowała w jakiejś firmie. Pozwala to również na:
  1. Sprawdzenie czy CV wybranych osób pokrywa się z rzeczywistością oraz pozwala na zapoznanie się bliżej z firmami w jakich ta osoba występowała, z kondycją tych firm oraz powiązaniami tych firm.
  2. Sprawdzenie czy nie zachodzą okoliczności, które w określonych sytuacjach mogłyby powodować niekorzystne powiązania.
  3. Odnalezienie osób, które zarządzały danymi firmami (w sytuacji, gdy firma nie jest w stanie zaspokoić roszczeń wierzycieli można dochodzić tych wierzytelności od członków zarządu tej firmy).
  4. Śledzenie zmian osobowych w interesujących Państwa firmach.