Global Information Network
Info Veriti
Raporty o jednoosobowych działalnościach:

Zgodnie z przepisami ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995r Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) rejestr podmiotów prowadzących działalność w formie jednoosobowej jest jawny i powszechnie dostępny dla osób trzecich. Takie stanowisko potwierdza także GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) uznając, że określone ustawą o statystyce publicznej dane dotyczące podmiotów zarejestrowanych mogą być udostępniane wszystkim zainteresowanym zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy.

Raporty o jednoosobowych działalnościach dzielą się na dwa rodzaje: Pełne oraz Premium.


Strona główna | Info Veriti Polska | Serwis on-line | Spis firm | Regulamin | Prasa o nas | Nasi klienci
Pro bono | Polityka ochrony danych | Polityka prywatności | Partnerzy | Członkostwo | Kontakt