Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 745 570 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 62 179 firm

Miejscowo¶ę

 

Galowice

: 6 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. CODA INVEST
2. CODA PROJEKT
3. FUNDACJA GALLEN
4. G.R.GALOWICE
5. OPTIGOENERGIA
6. ORSON CONSULTING GROUP TOMASZ I BOGDAN MAGNOWSCY

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 179 firm) Kujawsko-pomorskie (26 276 firm)
Lubelskie (24 853 firm) Lubuskie (16 017 firm)
³ódzkie (34 979 firm) Ma³opolskie (64 202 firm)
Mazowieckie (215 771 firm) Opolskie (13 024 firm)
Podkarpackie (25 495 firm) Podlaskie (13 349 firm)
Pomorskie (45 258 firm) ¶l±skie (74 357 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 818 firm) Warmińsko-mazurskie (16 248 firm)
Wielkopolskie (72 855 firm) Zachodniopomorskie (27 889 firm)