Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 822 135 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 68 914 firm

Miejscowo¶ę

 

Jerzmanowice

: 3 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. LTS SIEKLUCKI, BURZMIŃSKI
2. METALKON W LIKWIDACJI
3. STOWARZYSZENIE JERZMANKA

Województwa:
Dolno¶l±skie (68 914 firm) Kujawsko-pomorskie (29 031 firm)
Lubelskie (27 439 firm) Lubuskie (17 278 firm)
³ódzkie (38 455 firm) Ma³opolskie (70 719 firm)
Mazowieckie (240 267 firm) Opolskie (13 961 firm)
Podkarpackie (27 827 firm) Podlaskie (14 867 firm)
Pomorskie (49 974 firm) ¶l±skie (81 213 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 849 firm) Warmińsko-mazurskie (17 626 firm)
Wielkopolskie (80 396 firm) Zachodniopomorskie (30 319 firm)