Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 785 121 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 65 688 firm

Miejscowo¶ę

 

Kamieniec wroc³awski

: 57 firm (0,09% pokrycia)

Strony:   1   2   3      »
Lp Firma
1. ADLEK
2. BIURO INÆYNIERSKIE VIA REGIA
3. CENTRUM TERAPII ZINTEGROWANEJ
4. DKV - SERVICE -
5. DKV - SERVICE SPÓ£KA KOMANDYTOWA
6. DOCAR
7. DOLNO¦L”SKI INSTYTUT DORADCZY
8. DOTRANS
9. ELITES FUND
10. EXPLAIN EVERYTHING
11. FRP
12. FRP SPÓ£KA KOMANDYTOWA
13. FUNDACJA GAL(L)ERY
14. FUNDACJA GERONIMO
15. FUNDACJA WOMBAT
16. GAJA.NET
17. HEELP HALINA DUBIELECKA, LUCYNA SCHUMACHER-GEBHARD, PIOTR GA£KA
18. INVEST-DATA
19. IT ATTACK
20. JDMJ W LIKWIDACJI
21. KADBUD DUCHIŃSKI
22. KNIGHT PERFORMANCE
23. KORONA EKO W LIKWIDACJI
24. KURIOZUM H. DUBIELECKA, P. GA£KA
25. LIFES
Strony:   1   2   3      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (65 688 firm) Kujawsko-pomorskie (27 585 firm)
Lubelskie (26 134 firm) Lubuskie (16 620 firm)
³ódzkie (36 675 firm) Ma³opolskie (67 591 firm)
Mazowieckie (228 722 firm) Opolskie (13 504 firm)
Podkarpackie (26 689 firm) Podlaskie (14 148 firm)
Pomorskie (47 711 firm) ¶l±skie (77 871 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 360 firm) Warmińsko-mazurskie (16 982 firm)
Wielkopolskie (76 686 firm) Zachodniopomorskie (29 155 firm)