Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 516 192 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 267 297 firm

Miejscowo¶ę

 

Kie³czów

: 613 firm (0,23% pokrycia)

Baza KRS (147 firm)   Baza JDG (466 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. AC2DC JAROS£AW GARCARZ, PIOTR LECIEJEWSKI
2. AGRICOLARUM
3. AGROCLUB
4. AMBER OIL
5. APIDAR
6. APOGIT
7. APRECO , T. PYZIO , Z. SIEWIERSKI ,
8. ARKA PARTNERS
9. AS-TECH
10. AWARTECH A. CHMIELEWSKA, A. PETYNIAK
11. BARTSON
12. BIO-RO
13. BLACKFOREST
14. BOSK-2 BEATA KOPEĘ, BOGDAN SKOTNICZNY
15. CALCULO
16. CALCULO SPÓ£KA KOMANDYTOWA
17. CAPITAL TRADE
18. CDC GROUP PODHAJECKI, SO£TYSIAK, DEMARIA
19. CENTRUM PRAWNE OSÓB POSZKODOWANYCH RECOMPENSA
20. CONCEPT
21. CW LUNDBERG
22. DAMIZ
23. DATASTIK
24. DMP-TEC
25. DMYTRO HOLDING
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (267 297 firm) Kujawsko-pomorskie (129 133 firm)
Lubelskie (120 225 firm) Lubuskie (97 095 firm)
³ódzkie (167 715 firm) Ma³opolskie (253 114 firm)
Mazowieckie (668 428 firm) Opolskie (77 886 firm)
Podkarpackie (125 024 firm) Podlaskie (77 143 firm)
Pomorskie (286 629 firm) ¶l±skie (499 485 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 932 firm) Warmińsko-mazurskie (105 370 firm)
Wielkopolskie (339 356 firm) Zachodniopomorskie (138 360 firm)