Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 856 755 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 71 874 firm

Miejscowo¶ę

 

Maniów

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. KÓ£KO ROLNICZE MANIÓW
2. TECHNIKA DLA WODY ZE ¦L”SKA

Województwa:
Dolno¶l±skie (71 874 firm) Kujawsko-pomorskie (30 176 firm)
Lubelskie (28 602 firm) Lubuskie (17 945 firm)
³ódzkie (40 063 firm) Ma³opolskie (73 921 firm)
Mazowieckie (251 187 firm) Opolskie (14 342 firm)
Podkarpackie (28 874 firm) Podlaskie (15 455 firm)
Pomorskie (52 217 firm) ¶l±skie (84 226 firm)
¶wiźtokrzyskie (14 374 firm) Warmińsko-mazurskie (18 261 firm)
Wielkopolskie (83 868 firm) Zachodniopomorskie (31 370 firm)