Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 142 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 67 006 firm

Miejscowo¶ę

 

Maniów

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. KÓ£KO ROLNICZE MANIÓW
2. TECHNIKA DLA WODY ZE ¦L”SKA

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 006 firm) Kujawsko-pomorskie (28 241 firm)
Lubelskie (26 670 firm) Lubuskie (16 863 firm)
³ódzkie (37 398 firm) Ma³opolskie (68 775 firm)
Mazowieckie (233 197 firm) Opolskie (13 692 firm)
Podkarpackie (27 193 firm) Podlaskie (14 394 firm)
Pomorskie (48 629 firm) ¶l±skie (79 319 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 580 firm) Warmińsko-mazurskie (17 257 firm)
Wielkopolskie (78 357 firm) Zachodniopomorskie (29 571 firm)