Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 393 947 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 259 803 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (259 803 firm) Kujawsko-pomorskie (126 045 firm)
Lubelskie (116 713 firm) Lubuskie (95 131 firm)
³ódzkie (162 612 firm) Ma³opolskie (243 748 firm)
Mazowieckie (625 433 firm) Opolskie (76 576 firm)
Podkarpackie (121 503 firm) Podlaskie (75 457 firm)
Pomorskie (280 902 firm) ¶l±skie (489 432 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 525 firm) Warmińsko-mazurskie (101 980 firm)
Wielkopolskie (324 652 firm) Zachodniopomorskie (132 435 firm)