Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 376 518 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 258 406 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 406 firm) Kujawsko-pomorskie (125 557 firm)
Lubelskie (116 108 firm) Lubuskie (94 874 firm)
³ódzkie (161 890 firm) Ma³opolskie (242 077 firm)
Mazowieckie (619 637 firm) Opolskie (76 354 firm)
Podkarpackie (120 861 firm) Podlaskie (75 159 firm)
Pomorskie (279 911 firm) ¶l±skie (487 802 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 297 firm) Warmińsko-mazurskie (101 645 firm)
Wielkopolskie (323 028 firm) Zachodniopomorskie (131 912 firm)