Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 443 826 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 262 123 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 123 firm) Kujawsko-pomorskie (127 086 firm)
Lubelskie (117 994 firm) Lubuskie (95 939 firm)
³ódzkie (164 767 firm) Ma³opolskie (247 517 firm)
Mazowieckie (639 791 firm) Opolskie (77 008 firm)
Podkarpackie (122 527 firm) Podlaskie (76 037 firm)
Pomorskie (282 748 firm) ¶l±skie (493 586 firm)
¶wiźtokrzyskie (162 900 firm) Warmińsko-mazurskie (104 203 firm)
Wielkopolskie (333 466 firm) Zachodniopomorskie (136 134 firm)