Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 016 651 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dzielą się na pochodzące z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Działalności Gospodarczych.

Województwo

 

Dolnośląskie

: 227 108 firm

Miejscowość

 

Proszków

: 7 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (6 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolnośląskie (227 108 firm) Kujawsko-pomorskie (107 703 firm)
Lubelskie (99 084 firm) Lubuskie (84 951 firm)
łódzkie (138 745 firm) Małopolskie (207 316 firm)
Mazowieckie (542 848 firm) Opolskie (68 097 firm)
Podkarpackie (105 577 firm) Podlaskie (67 083 firm)
Pomorskie (260 558 firm) śląskie (454 470 firm)
świętokrzyskie (153 716 firm) Warmińsko-mazurskie (93 126 firm)
Wielkopolskie (287 388 firm) Zachodniopomorskie (118 881 firm)