Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 371 962 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 257 961 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (257 961 firm) Kujawsko-pomorskie (125 371 firm)
Lubelskie (115 903 firm) Lubuskie (94 788 firm)
³ódzkie (161 642 firm) Ma³opolskie (241 682 firm)
Mazowieckie (618 370 firm) Opolskie (76 274 firm)
Podkarpackie (120 733 firm) Podlaskie (75 078 firm)
Pomorskie (279 654 firm) ¶l±skie (487 409 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 239 firm) Warmińsko-mazurskie (101 546 firm)
Wielkopolskie (322 609 firm) Zachodniopomorskie (131 703 firm)