Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 183 211 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 238 897 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 7 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (6 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (238 897 firm) Kujawsko-pomorskie (115 450 firm)
Lubelskie (106 570 firm) Lubuskie (89 004 firm)
³ódzkie (149 319 firm) Ma³opolskie (220 624 firm)
Mazowieckie (577 778 firm) Opolskie (72 022 firm)
Podkarpackie (112 576 firm) Podlaskie (71 159 firm)
Pomorskie (270 670 firm) ¶l±skie (471 672 firm)
¶wiźtokrzyskie (157 804 firm) Warmińsko-mazurskie (98 202 firm)
Wielkopolskie (305 455 firm) Zachodniopomorskie (126 009 firm)