Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 358 110 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 256 909 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (256 909 firm) Kujawsko-pomorskie (124 978 firm)
Lubelskie (115 310 firm) Lubuskie (94 513 firm)
³ódzkie (160 964 firm) Ma³opolskie (240 525 firm)
Mazowieckie (614 352 firm) Opolskie (76 126 firm)
Podkarpackie (120 360 firm) Podlaskie (74 870 firm)
Pomorskie (279 016 firm) ¶l±skie (485 427 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 779 firm) Warmińsko-mazurskie (101 360 firm)
Wielkopolskie (321 273 firm) Zachodniopomorskie (131 348 firm)