Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 281 517 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 247 884 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (247 884 firm) Kujawsko-pomorskie (120 346 firm)
Lubelskie (111 088 firm) Lubuskie (91 944 firm)
³ódzkie (155 482 firm) Ma³opolskie (230 710 firm)
Mazowieckie (597 041 firm) Opolskie (74 250 firm)
Podkarpackie (116 865 firm) Podlaskie (73 082 firm)
Pomorskie (275 101 firm) ¶l±skie (480 032 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 019 firm) Warmińsko-mazurskie (100 620 firm)
Wielkopolskie (317 142 firm) Zachodniopomorskie (129 911 firm)