Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 381 672 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 258 835 firm

Miejscowo¶ę

 

Proszków

: 8 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (7 firm)
Lp Firma
1. PRODROB

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 835 firm) Kujawsko-pomorskie (125 690 firm)
Lubelskie (116 327 firm) Lubuskie (94 953 firm)
³ódzkie (162 118 firm) Ma³opolskie (242 578 firm)
Mazowieckie (621 320 firm) Opolskie (76 424 firm)
Podkarpackie (121 060 firm) Podlaskie (75 255 firm)
Pomorskie (280 211 firm) ¶l±skie (488 236 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 340 firm) Warmińsko-mazurskie (101 743 firm)
Wielkopolskie (323 512 firm) Zachodniopomorskie (132 070 firm)