Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 745 906 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Dolno¶l±skie

: 62 196 firm

Miejscowo¶ę

 

Wroc³aw

: 34 018 firm (54,69% pokrycia)

Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...1361    »
Lp Firma
126. 3DL.TECH
127. 3DOSG
128. 3EPCM
129. 3G
130. 3G TRADING SPÓ£KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO¦CI”
131. 3GROUP
132. 3INQBATOR
133. 3INVEST SPÓ£KA Z OGRANICZON” ODPOWIEDZIALNO¦ĘI”
134. 3K DOMY SOCJALNE I PENSJONATY SENIORA
135. 3KINGS
136. 3KK
137. 3M POLAND MANUFACTURING
138. 3M SERVICE CENTER EMEA
139. 3M VISCOPLAST
140. 3M WROC£AW
141. 3MEDIA
142. 3MM ASSETS
143. 3MS BUD
144. 3NTREPRENAD POLSKA
145. 3P INVESTMENT
146. 3POWER
147. 3QQ PRO
148. 3QQ SELECT
149. 3S FINANCIAL GROUP
150. 3S.NET
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...1361    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 196 firm) Kujawsko-pomorskie (26 287 firm)
Lubelskie (24 859 firm) Lubuskie (16 031 firm)
³ódzkie (34 989 firm) Ma³opolskie (64 235 firm)
Mazowieckie (215 885 firm) Opolskie (13 028 firm)
Podkarpackie (25 506 firm) Podlaskie (13 358 firm)
Pomorskie (45 282 firm) ¶l±skie (74 390 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 824 firm) Warmińsko-mazurskie (16 251 firm)
Wielkopolskie (72 886 firm) Zachodniopomorskie (27 899 firm)