Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 778 069 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 27 324 firm

Miejscowo¶ę

 

Brzózki

: 2 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. PMA SOLUTIONS
2. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZÓZKI TWÓRCZE BRZÓZKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (65 078 firm) Kujawsko-pomorskie (27 324 firm)
Lubelskie (25 923 firm) Lubuskie (16 499 firm)
³ódzkie (36 378 firm) Ma³opolskie (66 992 firm)
Mazowieckie (226 441 firm) Opolskie (13 418 firm)
Podkarpackie (26 486 firm) Podlaskie (13 973 firm)
Pomorskie (47 293 firm) ¶l±skie (77 262 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 241 firm) Warmińsko-mazurskie (16 839 firm)
Wielkopolskie (75 990 firm) Zachodniopomorskie (28 932 firm)