Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 826 946 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 29 202 firm

Miejscowo¶ę

 

Brzózki

: 2 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. PMA SOLUTIONS
2. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZÓZKI TWÓRCZE BRZÓZKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (69 307 firm) Kujawsko-pomorskie (29 202 firm)
Lubelskie (27 591 firm) Lubuskie (17 360 firm)
³ódzkie (38 673 firm) Ma³opolskie (71 159 firm)
Mazowieckie (241 825 firm) Opolskie (14 015 firm)
Podkarpackie (27 972 firm) Podlaskie (14 933 firm)
Pomorskie (50 317 firm) ¶l±skie (81 633 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 907 firm) Warmińsko-mazurskie (17 692 firm)
Wielkopolskie (80 877 firm) Zachodniopomorskie (30 483 firm)