Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 469 502 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 127 764 firm

Miejscowo¶ę

 

Che³mno

: 1 293 firm (1,01% pokrycia)

Baza KRS (146 firm)   Baza JDG (1 147 firm)
Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. ADAST ADAM MANEROWSKI - WIOLETTA MANEROWSKA HURTOWNIA ARTYKU£ÓW SPOÆYWCZYCH I PRZEMYS£OWYCH
2. AGRO-SIEĘ MASZYNY
3. AGRO-SIEĘ
4. ALDEZA
5. ALU-MET
6. AMG ELEKTRO
7. AMILUS
8. AMILUS SPÓ£KA KOMANDYTOWA
9. AUTO ASTRA
10. B.M. CECERKO
11. BADEN IMPORT POLSKA
12. BANK SPÓ£DZIELCZY W CHE£MNIE
13. BASTA
14. BS FINANSE
15. CECH RZEMIOS£ RÓÆNYCH W CHE£MNIE
16. CHE£MIŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE
17. CHE£MIŃSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIOWE PARATEAM
18. CHE£MIŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI SKET
19. CHE£MIŃSKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE - BRACTWO KURKOWE
20. CHOR”GIEW ZIEMI CHE£MIŃSKIEJ
21. DANHOSS
22. DANHOSS SPÓ£KA KOMANDYTOWA
23. DEKKER WORD
24. DM
25. DREW-TECHNIKA
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (263 695 firm) Kujawsko-pomorskie (127 764 firm)
Lubelskie (118 736 firm) Lubuskie (96 300 firm)
³ódzkie (165 777 firm) Ma³opolskie (249 205 firm)
Mazowieckie (650 982 firm) Opolskie (77 373 firm)
Podkarpackie (123 495 firm) Podlaskie (76 453 firm)
Pomorskie (283 961 firm) ¶l±skie (495 593 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 313 firm) Warmińsko-mazurskie (104 672 firm)
Wielkopolskie (335 286 firm) Zachodniopomorskie (136 897 firm)