Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 765 428 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 26 890 firm

Miejscowo¶ć

 

G±sawa

: 21 firm (0,08% pokrycia)

Lp Firma
1. B.W.INVEST-DOM
2. GˇSAWSKA ORKIESTRA DĘTA PAŁUKI
3. GˇSAWSKI ZWIˇZEK WĘDKARSKI
4. GˇSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ
5. KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GˇSAWA
6. KUJAWSKO-WIELKOPOLSKI ZWIˇZEK PRZEDSIĘBIORCÓW DRZEWNYCH DREKO
7. LUDOWY KLUB SPORTOWY
8. MIĘDZYGMINNE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI, OSÓB DOROSŁYCH ORAZ ICH RODZIN
9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇSAWIE
10. POLSKA ORGANIZACJA LATAWCOWA
11. POMOC - PRO24
12. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GˇSAWIE
13. SEA HUNTER JANICKI SZYMCZAK WENDLAND
14. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GˇSAWIE W LIKWIDACJI
15. SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA LESZEK W LIKWIDACJI
16. STOWARZYSZENIE GˇSAWIACY
17. STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH GˇSAWA
18. STOWARZYSZENIE LUDZI Z POMYSŁEM
19. STOWARZYSZENIE O¦WIATOWE ABC - GˇSAWA
20. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GˇSAWY
21. WAMEX MARIUSZ SOSIŃSKI ANDRZEJ TRZCIŃSKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (63 952 firm) Kujawsko-pomorskie (26 890 firm)
Lubelskie (25 527 firm) Lubuskie (16 318 firm)
łódzkie (35 873 firm) Małopolskie (65 949 firm)
Mazowieckie (222 276 firm) Opolskie (13 268 firm)
Podkarpackie (26 056 firm) Podlaskie (13 763 firm)
Pomorskie (46 525 firm) ¶l±skie (76 053 firm)
¶więtokrzyskie (13 032 firm) Warmińsko-mazurskie (16 591 firm)
Wielkopolskie (74 802 firm) Zachodniopomorskie (28 553 firm)