Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 752 685 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 26 511 firm

Miejscowo¶ć

 

G±sawa

: 21 firm (0,08% pokrycia)

Lp Firma
1. B.W.INVEST-DOM
2. GˇSAWSKA ORKIESTRA DĘTA PAŁUKI
3. GˇSAWSKI ZWIˇZEK WĘDKARSKI
4. GˇSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ
5. KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GˇSAWA
6. KUJAWSKO-WIELKOPOLSKI ZWIˇZEK PRZEDSIĘBIORCÓW DRZEWNYCH DREKO
7. LUDOWY KLUB SPORTOWY
8. MIĘDZYGMINNE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI, OSÓB DOROSŁYCH ORAZ ICH RODZIN
9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇSAWIE
10. POLSKA ORGANIZACJA LATAWCOWA
11. POMOC - PRO24
12. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GˇSAWIE
13. SEA HUNTER JANICKI SZYMCZAK WENDLAND
14. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GˇSAWIE W LIKWIDACJI
15. SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA LESZEK W LIKWIDACJI
16. STOWARZYSZENIE GˇSAWIACY
17. STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH GˇSAWA
18. STOWARZYSZENIE LUDZI Z POMYSŁEM
19. STOWARZYSZENIE O¦WIATOWE ABC - GˇSAWA
20. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GˇSAWY
21. WAMEX MARIUSZ SOSIŃSKI ANDRZEJ TRZCIŃSKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 754 firm) Kujawsko-pomorskie (26 511 firm)
Lubelskie (25 135 firm) Lubuskie (16 125 firm)
łódzkie (35 327 firm) Małopolskie (64 840 firm)
Mazowieckie (218 084 firm) Opolskie (13 122 firm)
Podkarpackie (25 684 firm) Podlaskie (13 496 firm)
Pomorskie (45 715 firm) ¶l±skie (74 960 firm)
¶więtokrzyskie (12 896 firm) Warmińsko-mazurskie (16 369 firm)
Wielkopolskie (73 526 firm) Zachodniopomorskie (28 141 firm)