Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 789 323 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 27 772 firm

Miejscowo¶ć

 

G±sawa

: 22 firm (0,08% pokrycia)

Lp Firma
1. B.W.INVEST-DOM
2. ELECTRIN
3. GˇSAWSKA ORKIESTRA DĘTA PAŁUKI
4. GˇSAWSKI ZWIˇZEK WĘDKARSKI
5. GˇSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ
6. KLUB SPORTOWY SOKÓŁ GˇSAWA
7. KUJAWSKO-WIELKOPOLSKI ZWIˇZEK PRZEDSIĘBIORCÓW DRZEWNYCH DREKO
8. LUDOWY KLUB SPORTOWY
9. MIĘDZYGMINNE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI, OSÓB DOROSŁYCH ORAZ ICH RODZIN
10. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GˇSAWIE
11. POLSKA ORGANIZACJA LATAWCOWA
12. POMOC - PRO24
13. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GˇSAWIE
14. SEA HUNTER JANICKI SZYMCZAK WENDLAND
15. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GˇSAWIE W LIKWIDACJI
16. SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA LESZEK W LIKWIDACJI
17. STOWARZYSZENIE GˇSAWIACY
18. STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH GˇSAWA
19. STOWARZYSZENIE LUDZI Z POMYSŁEM
20. STOWARZYSZENIE O¦WIATOWE ABC - GˇSAWA
21. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GˇSAWY
22. WAMEX MARIUSZ SOSIŃSKI ANDRZEJ TRZCIŃSKI

Województwa:
Dolno¶l±skie (66 042 firm) Kujawsko-pomorskie (27 772 firm)
Lubelskie (26 319 firm) Lubuskie (16 685 firm)
łódzkie (36 856 firm) Małopolskie (67 934 firm)
Mazowieckie (230 010 firm) Opolskie (13 558 firm)
Podkarpackie (26 834 firm) Podlaskie (14 226 firm)
Pomorskie (47 982 firm) ¶l±skie (78 283 firm)
¶więtokrzyskie (13 424 firm) Warmińsko-mazurskie (17 054 firm)
Wielkopolskie (77 051 firm) Zachodniopomorskie (29 293 firm)