Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 754 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 28 278 firm

Miejscowo¶ę

 

Golub-dobrzyń

: 129 firm (0,46% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. AGRAFKA
2. AGROLOK GOLUB MIECZYS£AW KALISKI MAREK KALISKI
3. AGROLOK
4. AKADA
5. ALLERPASZ
6. ANMOTEX
7. APTEKA POD OR£EM T T M LENARTOWICZ
8. BANK SPÓ£DZIELCZY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
9. BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER
10. BULK LOGISTIC
11. CECH RZEMIE¦LNICZY I PRZEMYS£OWO-HANDLOWY
12. CGD
13. CHIARA
14. D”BROWSKI INWESTYCJE
15. D”BROWSKI NIERUCHOMO¦CI
16. DEKRET
17. DIONIZJA
18. DOMBUD RP PRODUKCJA
19. DOMBUD RP
20. DURALEX PRESTIÆ
21. DZIEDZICTWO NARODOWE TE CUM ET PRO TE
22. EGZOPOL
23. EKSPEDYCJA
24. ELWO
25. EQUUS ODDZIA£ W POLSCE
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 030 firm) Kujawsko-pomorskie (28 278 firm)
Lubelskie (26 684 firm) Lubuskie (16 875 firm)
³ódzkie (37 431 firm) Ma³opolskie (68 829 firm)
Mazowieckie (233 399 firm) Opolskie (13 701 firm)
Podkarpackie (27 220 firm) Podlaskie (14 411 firm)
Pomorskie (48 678 firm) ¶l±skie (79 367 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 598 firm) Warmińsko-mazurskie (17 268 firm)
Wielkopolskie (78 389 firm) Zachodniopomorskie (29 596 firm)