Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 789 035 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 27 742 firm

Miejscowo¶ę

 

Golub-dobrzyń

: 129 firm (0,46% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4   5   6      »
Lp Firma
1. AGRAFKA
2. AGROLOK GOLUB MIECZYS£AW KALISKI MAREK KALISKI
3. AGROLOK
4. AKADA
5. ALLERPASZ
6. ANMOTEX
7. APTEKA POD OR£EM T T M LENARTOWICZ
8. BANK SPÓ£DZIELCZY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
9. BIURO RACHUNKOWE BUCHALTER
10. BULK LOGISTIC
11. CECH RZEMIE¦LNICZY I PRZEMYS£OWO-HANDLOWY
12. CGD
13. CHIARA
14. D”BROWSKI INWESTYCJE
15. D”BROWSKI NIERUCHOMO¦CI
16. DEKRET
17. DIONIZJA
18. DOMBUD RP PRODUKCJA
19. DOMBUD RP
20. DURALEX PRESTIÆ
21. DZIEDZICTWO NARODOWE TE CUM ET PRO TE
22. EGZOPOL
23. EKSPEDYCJA
24. ELWO
25. EQUUS ODDZIA£ W POLSCE
Strony:   1   2   3   4   5   6      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (66 021 firm) Kujawsko-pomorskie (27 742 firm)
Lubelskie (26 311 firm) Lubuskie (16 679 firm)
³ódzkie (36 838 firm) Ma³opolskie (67 909 firm)
Mazowieckie (229 932 firm) Opolskie (13 555 firm)
Podkarpackie (26 818 firm) Podlaskie (14 218 firm)
Pomorskie (47 961 firm) ¶l±skie (78 266 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 419 firm) Warmińsko-mazurskie (17 048 firm)
Wielkopolskie (77 030 firm) Zachodniopomorskie (29 288 firm)