Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 746 018 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 26 291 firm

Miejscowość

 

Gostycyn

: 18 firm (0,07% pokrycia)

Lp Firma
1. ARKADIA
2. ARKADIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. BOROWIACKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
4. EGOS POLSKA
5. F.W. ENERGY
6. FIRMA BUDOWLANA CHYLMAR + SCHMIDT W LIKWIDACJI
7. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
8. GMINNY KLUB SPORTOWY MYŚLIWIEC W GOSTYCYNIE
9. GMINNY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH
10. GRUPA OMEKA
11. LOKALNA GRUPA RYBACKA BOROWIACKA RYBKA
12. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOSTYCYNIE
13. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KAMIONKA
14. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYCYNIE
15. SEKWOJA
16. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BOROWIACKI WIGOR
17. STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE BURCHAT
18. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GOSTYCYNIE

Województwa:
Dolnośląskie (62 206 firm) Kujawsko-pomorskie (26 291 firm)
Lubelskie (24 865 firm) Lubuskie (16 031 firm)
łódzkie (34 991 firm) Małopolskie (64 251 firm)
Mazowieckie (215 913 firm) Opolskie (13 030 firm)
Podkarpackie (25 507 firm) Podlaskie (13 360 firm)
Pomorskie (45 290 firm) śląskie (74 402 firm)
świętokrzyskie (12 826 firm) Warmińsko-mazurskie (16 253 firm)
Wielkopolskie (72 901 firm) Zachodniopomorskie (27 901 firm)