Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 752 813 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 26 516 firm

Miejscowość

 

Gostycyn

: 18 firm (0,07% pokrycia)

Lp Firma
1. ARKADIA
2. ARKADIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. BOROWIACKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
4. EGOS POLSKA
5. F.W. ENERGY
6. FIRMA BUDOWLANA CHYLMAR + SCHMIDT W LIKWIDACJI
7. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
8. GMINNY KLUB SPORTOWY MYŚLIWIEC W GOSTYCYNIE
9. GMINNY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH
10. GRUPA OMEKA
11. LOKALNA GRUPA RYBACKA BOROWIACKA RYBKA
12. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOSTYCYNIE
13. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KAMIONKA
14. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYCYNIE
15. SEKWOJA
16. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BOROWIACKI WIGOR
17. STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE BURCHAT
18. ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA W GOSTYCYNIE

Województwa:
Dolnośląskie (62 766 firm) Kujawsko-pomorskie (26 516 firm)
Lubelskie (25 141 firm) Lubuskie (16 127 firm)
łódzkie (35 333 firm) Małopolskie (64 851 firm)
Mazowieckie (218 115 firm) Opolskie (13 125 firm)
Podkarpackie (25 690 firm) Podlaskie (13 500 firm)
Pomorskie (45 726 firm) śląskie (74 976 firm)
świętokrzyskie (12 900 firm) Warmińsko-mazurskie (16 370 firm)
Wielkopolskie (73 532 firm) Zachodniopomorskie (28 145 firm)