Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 404 244 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 126 315 firm

Miejscowo¶ę

 

Knieja

: 6 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (5 firm)
Lp Firma
1. WOOD WORK SYSTEM

Województwa:
Dolno¶l±skie (260 475 firm) Kujawsko-pomorskie (126 315 firm)
Lubelskie (117 023 firm) Lubuskie (95 291 firm)
³ódzkie (163 064 firm) Ma³opolskie (244 527 firm)
Mazowieckie (628 555 firm) Opolskie (76 704 firm)
Podkarpackie (121 843 firm) Podlaskie (75 628 firm)
Pomorskie (281 453 firm) ¶l±skie (491 396 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 660 firm) Warmińsko-mazurskie (102 156 firm)
Wielkopolskie (325 416 firm) Zachodniopomorskie (132 738 firm)