Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 454 629 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 127 406 firm

Miejscowo¶ę

 

Knieja

: 6 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (5 firm)
Lp Firma
1. WOOD WORK SYSTEM

Województwa:
Dolno¶l±skie (263 008 firm) Kujawsko-pomorskie (127 406 firm)
Lubelskie (118 459 firm) Lubuskie (96 130 firm)
³ódzkie (165 346 firm) Ma³opolskie (248 526 firm)
Mazowieckie (642 688 firm) Opolskie (77 187 firm)
Podkarpackie (123 001 firm) Podlaskie (76 256 firm)
Pomorskie (283 413 firm) ¶l±skie (494 588 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 079 firm) Warmińsko-mazurskie (104 427 firm)
Wielkopolskie (334 528 firm) Zachodniopomorskie (136 587 firm)