Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 484 700 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 128 139 firm

Miejscowo¶ę

 

Knieja

: 6 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (5 firm)
Lp Firma
1. WOOD WORK SYSTEM

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 565 firm) Kujawsko-pomorskie (128 139 firm)
Lubelskie (118 991 firm) Lubuskie (96 483 firm)
³ódzkie (166 273 firm) Ma³opolskie (250 155 firm)
Mazowieckie (658 923 firm) Opolskie (77 493 firm)
Podkarpackie (123 847 firm) Podlaskie (76 638 firm)
Pomorskie (284 666 firm) ¶l±skie (496 572 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 481 firm) Warmińsko-mazurskie (104 849 firm)
Wielkopolskie (336 326 firm) Zachodniopomorskie (137 299 firm)