Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 411 250 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 126 576 firm

Miejscowo¶ę

 

Knieja

: 6 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (5 firm)
Lp Firma
1. WOOD WORK SYSTEM

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 068 firm) Kujawsko-pomorskie (126 576 firm)
Lubelskie (117 258 firm) Lubuskie (95 432 firm)
³ódzkie (163 430 firm) Ma³opolskie (245 189 firm)
Mazowieckie (630 579 firm) Opolskie (76 805 firm)
Podkarpackie (122 052 firm) Podlaskie (75 738 firm)
Pomorskie (281 894 firm) ¶l±skie (492 087 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 783 firm) Warmińsko-mazurskie (102 303 firm)
Wielkopolskie (326 064 firm) Zachodniopomorskie (132 992 firm)