Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 249 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 128 972 firm

Miejscowo¶ę

 

Kończewice

: 18 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (6 firm)   Baza JDG (12 firm)
Lp Firma
1. HORSEBUS
2. KLUB SPORTOWY GMINY CHE£MÆA CYKLON
3. KÓ£KO ROLNICZE W KOŃCZEWICACH
4. PLASTPAK W LIKWIDACJI
5. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MLEKA MLEKPOL
6. STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE NASZEJ SZKO£Y

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 987 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 136 firm) Lubuskie (97 016 firm)
³ódzkie (167 546 firm) Ma³opolskie (252 757 firm)
Mazowieckie (667 187 firm) Opolskie (77 835 firm)
Podkarpackie (124 886 firm) Podlaskie (77 057 firm)
Pomorskie (286 364 firm) ¶l±skie (499 106 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 870 firm) Warmińsko-mazurskie (105 298 firm)
Wielkopolskie (339 019 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)