Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 508 858 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 128 869 firm

Miejscowo¶ę

 

Kończewice

: 18 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (6 firm)   Baza JDG (12 firm)
Lp Firma
1. HORSEBUS
2. KLUB SPORTOWY GMINY CHE£MÆA CYKLON
3. KÓ£KO ROLNICZE W KOŃCZEWICACH
4. PLASTPAK W LIKWIDACJI
5. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MLEKA MLEKPOL
6. STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE NASZEJ SZKO£Y

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 702 firm) Kujawsko-pomorskie (128 869 firm)
Lubelskie (120 043 firm) Lubuskie (96 956 firm)
³ódzkie (167 381 firm) Ma³opolskie (252 469 firm)
Mazowieckie (666 008 firm) Opolskie (77 798 firm)
Podkarpackie (124 773 firm) Podlaskie (77 022 firm)
Pomorskie (286 142 firm) ¶l±skie (498 810 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 844 firm) Warmińsko-mazurskie (105 239 firm)
Wielkopolskie (338 686 firm) Zachodniopomorskie (138 116 firm)