Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 496 373 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 128 511 firm

Miejscowo¶ę

 

Kończewice

: 18 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (6 firm)   Baza JDG (12 firm)
Lp Firma
1. HORSEBUS
2. KLUB SPORTOWY GMINY CHE£MÆA CYKLON
3. KÓ£KO ROLNICZE W KOŃCZEWICACH
4. PLASTPAK W LIKWIDACJI
5. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MLEKA MLEKPOL
6. STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE NASZEJ SZKO£Y

Województwa:
Dolno¶l±skie (265 614 firm) Kujawsko-pomorskie (128 511 firm)
Lubelskie (119 715 firm) Lubuskie (96 738 firm)
³ódzkie (166 799 firm) Ma³opolskie (251 300 firm)
Mazowieckie (661 987 firm) Opolskie (77 656 firm)
Podkarpackie (124 260 firm) Podlaskie (76 836 firm)
Pomorskie (285 420 firm) ¶l±skie (497 678 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 682 firm) Warmińsko-mazurskie (105 062 firm)
Wielkopolskie (337 396 firm) Zachodniopomorskie (137 719 firm)