Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 769 440 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 27 032 firm

Miejscowość

 

Pruszcz

: 22 firm (0,08% pokrycia)

Lp Firma
1. ALMEDIC
2. BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU POMORSKIM
3. ECO -POL
4. GMINNA PRZYCHODNIA
5. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
6. GMINNY OŚRODEK REHABILITACJI
7. HEKA
8. INSTALMONT PB
9. INSTALMONT PB SPÓŁKA KOMANDYTOWA
10. KIRRA
11. MODAX
12. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRUSZCZU
13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRUSZCZU
14. SELUCH POLSKA
15. SOAR
16. SPÓŁKA KOMUNALNA BŁYSK
17. STOWARZYSZENIE BRONI CZARNOPROCHOWEJ I STRZELECTWA HISTORYCZNEGO DOMINUS
18. STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW GMINY PRUSZCZ
19. STOWARZYSZENIE LUDOWY KLUB SPORTOWY START PRUSZCZ
20. STOWARZYSZENIE PASMO
21. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PRUSZCZ
22. TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PRUSZCZ

Województwa:
Dolnośląskie (64 283 firm) Kujawsko-pomorskie (27 032 firm)
Lubelskie (25 645 firm) Lubuskie (16 375 firm)
łódzkie (36 022 firm) Małopolskie (66 286 firm)
Mazowieckie (223 625 firm) Opolskie (13 308 firm)
Podkarpackie (26 222 firm) Podlaskie (13 830 firm)
Pomorskie (46 758 firm) śląskie (76 435 firm)
świętokrzyskie (13 116 firm) Warmińsko-mazurskie (16 667 firm)
Wielkopolskie (75 165 firm) Zachodniopomorskie (28 671 firm)