Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 430 843 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 126 758 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 539 firm) Kujawsko-pomorskie (126 758 firm)
Lubelskie (117 663 firm) Lubuskie (95 783 firm)
³ódzkie (164 431 firm) Ma³opolskie (246 657 firm)
Mazowieckie (632 886 firm) Opolskie (76 887 firm)
Podkarpackie (122 249 firm) Podlaskie (75 832 firm)
Pomorskie (282 201 firm) ¶l±skie (492 611 firm)
¶wiźtokrzyskie (162 745 firm) Warmińsko-mazurskie (104 075 firm)
Wielkopolskie (332 745 firm) Zachodniopomorskie (135 781 firm)