Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 826 882 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

kujawsko-pomorskie

: 97 410 firm

Miejscowo¶ę

 

pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
dolno¶l±skie (210 548 firm) kujawsko-pomorskie (97 410 firm)
lubelskie (90 345 firm) lubuskie (79 561 firm)
³ódzkie (126 788 firm) ma³opolskie (189 949 firm)
mazowieckie (512 162 firm) opolskie (64 432 firm)
podkarpackie (97 626 firm) podlaskie (62 022 firm)
pomorskie (247 789 firm) ¶l±skie (435 404 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 174 firm) warmińsko-mazurskie (87 118 firm)
wielkopolskie (268 149 firm) zachodniopomorskie (108 405 firm)