Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 385 970 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 125 820 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (259 197 firm) Kujawsko-pomorskie (125 820 firm)
Lubelskie (116 458 firm) Lubuskie (95 023 firm)
³ódzkie (162 293 firm) Ma³opolskie (242 969 firm)
Mazowieckie (622 724 firm) Opolskie (76 461 firm)
Podkarpackie (121 246 firm) Podlaskie (75 317 firm)
Pomorskie (280 471 firm) ¶l±skie (488 661 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 392 firm) Warmińsko-mazurskie (101 813 firm)
Wielkopolskie (323 918 firm) Zachodniopomorskie (132 207 firm)