Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 906 310 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 101 737 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (217 678 firm) Kujawsko-pomorskie (101 737 firm)
Lubelskie (93 998 firm) Lubuskie (81 831 firm)
³ódzkie (131 894 firm) Ma³opolskie (197 408 firm)
Mazowieckie (524 952 firm) Opolskie (65 924 firm)
Podkarpackie (101 065 firm) Podlaskie (64 127 firm)
Pomorskie (253 172 firm) ¶l±skie (443 238 firm)
¶wiźtokrzyskie (151 075 firm) Warmińsko-mazurskie (89 753 firm)
Wielkopolskie (275 814 firm) Zachodniopomorskie (112 644 firm)