Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 245 886 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 118 739 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (244 555 firm) Kujawsko-pomorskie (118 739 firm)
Lubelskie (109 565 firm) Lubuskie (90 876 firm)
³ódzkie (153 664 firm) Ma³opolskie (226 933 firm)
Mazowieckie (590 396 firm) Opolskie (73 418 firm)
Podkarpackie (115 288 firm) Podlaskie (72 314 firm)
Pomorskie (273 219 firm) ¶l±skie (476 910 firm)
¶wiźtokrzyskie (159 372 firm) Warmińsko-mazurskie (99 573 firm)
Wielkopolskie (312 900 firm) Zachodniopomorskie (128 164 firm)