Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 449 575 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 127 248 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 577 firm) Kujawsko-pomorskie (127 248 firm)
Lubelskie (118 307 firm) Lubuskie (96 047 firm)
³ódzkie (165 122 firm) Ma³opolskie (248 051 firm)
Mazowieckie (641 279 firm) Opolskie (77 125 firm)
Podkarpackie (122 734 firm) Podlaskie (76 157 firm)
Pomorskie (283 067 firm) ¶l±skie (494 098 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 006 firm) Warmińsko-mazurskie (104 328 firm)
Wielkopolskie (334 076 firm) Zachodniopomorskie (136 353 firm)