Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 016 679 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 107 703 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (227 111 firm) Kujawsko-pomorskie (107 703 firm)
Lubelskie (99 086 firm) Lubuskie (84 951 firm)
³ódzkie (138 747 firm) Ma³opolskie (207 316 firm)
Mazowieckie (542 854 firm) Opolskie (68 097 firm)
Podkarpackie (105 580 firm) Podlaskie (67 083 firm)
Pomorskie (260 560 firm) ¶l±skie (454 474 firm)
¶wiźtokrzyskie (153 716 firm) Warmińsko-mazurskie (93 126 firm)
Wielkopolskie (287 390 firm) Zachodniopomorskie (118 885 firm)