Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 866 066 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

kujawsko-pomorskie

: 99 615 firm

Miejscowo¶ę

 

pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
dolno¶l±skie (214 103 firm) kujawsko-pomorskie (99 615 firm)
lubelskie (92 164 firm) lubuskie (80 650 firm)
³ódzkie (129 347 firm) ma³opolskie (193 751 firm)
mazowieckie (518 445 firm) opolskie (65 186 firm)
podkarpackie (99 235 firm) podlaskie (63 058 firm)
pomorskie (250 356 firm) ¶l±skie (439 257 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 089 firm) warmińsko-mazurskie (88 464 firm)
wielkopolskie (271 872 firm) zachodniopomorskie (110 474 firm)