Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 381 907 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 125 691 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 850 firm) Kujawsko-pomorskie (125 691 firm)
Lubelskie (116 334 firm) Lubuskie (94 954 firm)
³ódzkie (162 124 firm) Ma³opolskie (242 607 firm)
Mazowieckie (621 406 firm) Opolskie (76 428 firm)
Podkarpackie (121 066 firm) Podlaskie (75 257 firm)
Pomorskie (280 226 firm) ¶l±skie (488 266 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 344 firm) Warmińsko-mazurskie (101 744 firm)
Wielkopolskie (323 532 firm) Zachodniopomorskie (132 078 firm)