Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 933 870 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 103 249 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (219 959 firm) Kujawsko-pomorskie (103 249 firm)
Lubelskie (95 319 firm) Lubuskie (82 653 firm)
³ódzkie (133 580 firm) Ma³opolskie (199 757 firm)
Mazowieckie (529 456 firm) Opolskie (66 455 firm)
Podkarpackie (102 258 firm) Podlaskie (64 861 firm)
Pomorskie (254 976 firm) ¶l±skie (446 120 firm)
¶wiźtokrzyskie (151 781 firm) Warmińsko-mazurskie (90 656 firm)
Wielkopolskie (278 636 firm) Zachodniopomorskie (114 154 firm)