Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 833 647 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

kujawsko-pomorskie

: 97 761 firm

Miejscowo¶ę

 

pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
dolno¶l±skie (211 099 firm) kujawsko-pomorskie (97 761 firm)
lubelskie (90 628 firm) lubuskie (79 762 firm)
³ódzkie (127 225 firm) ma³opolskie (190 621 firm)
mazowieckie (513 353 firm) opolskie (64 555 firm)
podkarpackie (97 938 firm) podlaskie (62 183 firm)
pomorskie (248 290 firm) ¶l±skie (436 005 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 350 firm) warmińsko-mazurskie (87 328 firm)
wielkopolskie (268 770 firm) zachodniopomorskie (108 779 firm)