Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 692 477 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

kujawsko-pomorskie

: 90 231 firm

Miejscowo¶ę

 

pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
dolno¶l±skie (200 169 firm) kujawsko-pomorskie (90 231 firm)
lubelskie (83 597 firm) lubuskie (76 056 firm)
³ódzkie (118 103 firm) ma³opolskie (176 438 firm)
mazowieckie (491 785 firm) opolskie (61 879 firm)
podkarpackie (91 779 firm) podlaskie (58 272 firm)
pomorskie (238 608 firm) ¶l±skie (422 656 firm)
¶wiźtokrzyskie (145 808 firm) warmińsko-mazurskie (82 494 firm)
wielkopolskie (254 540 firm) zachodniopomorskie (100 062 firm)