Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 997 249 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 106 615 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (225 420 firm) Kujawsko-pomorskie (106 615 firm)
Lubelskie (98 177 firm) Lubuskie (84 431 firm)
³ódzkie (137 512 firm) Ma³opolskie (205 651 firm)
Mazowieckie (539 876 firm) Opolskie (67 705 firm)
Podkarpackie (104 754 firm) Podlaskie (66 519 firm)
Pomorskie (259 310 firm) ¶l±skie (452 443 firm)
¶wiźtokrzyskie (153 244 firm) Warmińsko-mazurskie (92 547 firm)
Wielkopolskie (285 321 firm) Zachodniopomorskie (117 724 firm)