Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 180 887 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 115 339 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (238 679 firm) Kujawsko-pomorskie (115 339 firm)
Lubelskie (106 473 firm) Lubuskie (88 927 firm)
³ódzkie (149 219 firm) Ma³opolskie (220 392 firm)
Mazowieckie (577 275 firm) Opolskie (71 971 firm)
Podkarpackie (112 479 firm) Podlaskie (71 105 firm)
Pomorskie (270 517 firm) ¶l±skie (471 464 firm)
¶wiźtokrzyskie (157 754 firm) Warmińsko-mazurskie (98 135 firm)
Wielkopolskie (305 246 firm) Zachodniopomorskie (125 912 firm)