Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 207 783 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 118 450 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (243 724 firm) Kujawsko-pomorskie (118 450 firm)
Lubelskie (109 298 firm) Lubuskie (90 684 firm)
³ódzkie (152 037 firm) Ma³opolskie (221 829 firm)
Mazowieckie (581 231 firm) Opolskie (72 236 firm)
Podkarpackie (113 000 firm) Podlaskie (71 369 firm)
Pomorskie (271 396 firm) ¶l±skie (472 789 firm)
¶wiźtokrzyskie (158 002 firm) Warmińsko-mazurskie (98 440 firm)
Wielkopolskie (306 838 firm) Zachodniopomorskie (126 460 firm)