Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 410 684 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 126 563 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 017 firm) Kujawsko-pomorskie (126 563 firm)
Lubelskie (117 248 firm) Lubuskie (95 418 firm)
³ódzkie (163 404 firm) Ma³opolskie (245 126 firm)
Mazowieckie (630 397 firm) Opolskie (76 797 firm)
Podkarpackie (122 040 firm) Podlaskie (75 731 firm)
Pomorskie (281 860 firm) ¶l±skie (492 039 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 777 firm) Warmińsko-mazurskie (102 291 firm)
Wielkopolskie (326 001 firm) Zachodniopomorskie (132 975 firm)