Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 231 129 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 118 572 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (244 055 firm) Kujawsko-pomorskie (118 572 firm)
Lubelskie (109 398 firm) Lubuskie (90 756 firm)
³ódzkie (153 407 firm) Ma³opolskie (226 424 firm)
Mazowieckie (588 615 firm) Opolskie (73 343 firm)
Podkarpackie (115 118 firm) Podlaskie (72 234 firm)
Pomorskie (272 897 firm) ¶l±skie (475 100 firm)
¶wiźtokrzyskie (158 552 firm) Warmińsko-mazurskie (98 523 firm)
Wielkopolskie (307 528 firm) Zachodniopomorskie (126 607 firm)