Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 358 196 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 124 983 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (256 917 firm) Kujawsko-pomorskie (124 983 firm)
Lubelskie (115 314 firm) Lubuskie (94 515 firm)
³ódzkie (160 967 firm) Ma³opolskie (240 531 firm)
Mazowieckie (614 373 firm) Opolskie (76 127 firm)
Podkarpackie (120 362 firm) Podlaskie (74 870 firm)
Pomorskie (279 025 firm) ¶l±skie (485 433 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 779 firm) Warmińsko-mazurskie (101 366 firm)
Wielkopolskie (321 284 firm) Zachodniopomorskie (131 350 firm)