Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 874 302 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

kujawsko-pomorskie

: 100 041 firm

Miejscowo¶ę

 

pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
dolno¶l±skie (214 852 firm) kujawsko-pomorskie (100 041 firm)
lubelskie (92 508 firm) lubuskie (80 912 firm)
³ódzkie (129 814 firm) ma³opolskie (194 530 firm)
mazowieckie (519 906 firm) opolskie (65 336 firm)
podkarpackie (99 593 firm) podlaskie (63 291 firm)
pomorskie (250 938 firm) ¶l±skie (440 003 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 263 firm) warmińsko-mazurskie (88 698 firm)
wielkopolskie (272 661 firm) zachodniopomorskie (110 956 firm)