Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 366 271 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 125 198 firm

Miejscowo¶ę

 

Pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
Dolno¶l±skie (257 522 firm) Kujawsko-pomorskie (125 198 firm)
Lubelskie (115 710 firm) Lubuskie (94 664 firm)
³ódzkie (161 308 firm) Ma³opolskie (241 197 firm)
Mazowieckie (616 516 firm) Opolskie (76 193 firm)
Podkarpackie (120 538 firm) Podlaskie (74 998 firm)
Pomorskie (279 380 firm) ¶l±skie (486 916 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 160 firm) Warmińsko-mazurskie (101 461 firm)
Wielkopolskie (321 974 firm) Zachodniopomorskie (131 536 firm)