Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 899 964 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

kujawsko-pomorskie

: 101 419 firm

Miejscowo¶ę

 

pusta d±brówka

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. NASZ LAS
2. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W PUSTEJ D”BRÓWCE

Województwa:
dolno¶l±skie (217 085 firm) kujawsko-pomorskie (101 419 firm)
lubelskie (93 749 firm) lubuskie (81 677 firm)
³ódzkie (131 428 firm) ma³opolskie (196 827 firm)
mazowieckie (523 815 firm) opolskie (65 826 firm)
podkarpackie (100 794 firm) podlaskie (63 976 firm)
pomorskie (252 721 firm) ¶l±skie (442 615 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 925 firm) warmińsko-mazurskie (89 554 firm)
wielkopolskie (275 212 firm) zachodniopomorskie (112 341 firm)