Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 800 566 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 28 261 firm

Miejscowo¶ę

 

¦mielin

: 11 firm (0,04% pokrycia)

Lp Firma
1. AGRAMI
2. AGRO - LAND UBEZPIECZENIA
3. AGRO-LAND BROKER
4. EJ-AGRO
5. KOLENDRA
6. MM - AGRO
7. MZURI - AGRO
8. MZURI - AGRO SPÓ£KA KOMANDYTOWA
9. PANTOGRAF
10. TENDER
11. VITIS-COSMETICS

Województwa:
Dolno¶l±skie (67 025 firm) Kujawsko-pomorskie (28 261 firm)
Lubelskie (26 673 firm) Lubuskie (16 868 firm)
³ódzkie (37 422 firm) Ma³opolskie (68 810 firm)
Mazowieckie (233 349 firm) Opolskie (13 697 firm)
Podkarpackie (27 213 firm) Podlaskie (14 405 firm)
Pomorskie (48 668 firm) ¶l±skie (79 348 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 596 firm) Warmińsko-mazurskie (17 266 firm)
Wielkopolskie (78 377 firm) Zachodniopomorskie (29 588 firm)