Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 789 323 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Kujawsko-pomorskie

: 27 772 firm

Miejscowo¶ę

 

Wieniec zdrój

: 2 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE MI£O¦NIKÓW SPORTU I REKREACJI ZIEMI KUJAWSKO-POMORSKIEJ FORMA
2. UZDROWISKO WIENIEC

Województwa:
Dolno¶l±skie (66 040 firm) Kujawsko-pomorskie (27 772 firm)
Lubelskie (26 321 firm) Lubuskie (16 685 firm)
³ódzkie (36 856 firm) Ma³opolskie (67 935 firm)
Mazowieckie (230 006 firm) Opolskie (13 557 firm)
Podkarpackie (26 833 firm) Podlaskie (14 227 firm)
Pomorskie (47 982 firm) ¶l±skie (78 283 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 424 firm) Warmińsko-mazurskie (17 054 firm)
Wielkopolskie (77 054 firm) Zachodniopomorskie (29 294 firm)