Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 370 975 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 161 594 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (257 868 firm) Kujawsko-pomorskie (125 335 firm)
Lubelskie (115 868 firm) Lubuskie (94 775 firm)
³ódzkie (161 594 firm) Ma³opolskie (241 568 firm)
Mazowieckie (618 033 firm) Opolskie (76 262 firm)
Podkarpackie (120 710 firm) Podlaskie (75 072 firm)
Pomorskie (279 608 firm) ¶l±skie (487 319 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 232 firm) Warmińsko-mazurskie (101 527 firm)
Wielkopolskie (322 522 firm) Zachodniopomorskie (131 682 firm)