Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 830 909 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 127 039 firm

Miejscowo¶ę

 

gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
dolno¶l±skie (210 871 firm) kujawsko-pomorskie (97 617 firm)
lubelskie (90 518 firm) lubuskie (79 676 firm)
³ódzkie (127 039 firm) ma³opolskie (190 344 firm)
mazowieckie (512 889 firm) opolskie (64 506 firm)
podkarpackie (97 818 firm) podlaskie (62 114 firm)
pomorskie (248 103 firm) ¶l±skie (435 758 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 283 firm) warmińsko-mazurskie (87 231 firm)
wielkopolskie (268 513 firm) zachodniopomorskie (108 629 firm)