Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 206 872 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 152 007 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (243 637 firm) Kujawsko-pomorskie (118 418 firm)
Lubelskie (109 269 firm) Lubuskie (90 670 firm)
³ódzkie (152 007 firm) Ma³opolskie (221 759 firm)
Mazowieckie (580 987 firm) Opolskie (72 219 firm)
Podkarpackie (112 968 firm) Podlaskie (71 347 firm)
Pomorskie (271 332 firm) ¶l±skie (472 713 firm)
¶wiźtokrzyskie (157 995 firm) Warmińsko-mazurskie (98 418 firm)
Wielkopolskie (306 705 firm) Zachodniopomorskie (126 428 firm)