Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 693 829 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 118 218 firm

Miejscowo¶ę

 

gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
dolno¶l±skie (200 265 firm) kujawsko-pomorskie (90 307 firm)
lubelskie (83 652 firm) lubuskie (76 080 firm)
³ódzkie (118 218 firm) ma³opolskie (176 625 firm)
mazowieckie (492 059 firm) opolskie (61 898 firm)
podkarpackie (91 820 firm) podlaskie (58 289 firm)
pomorskie (238 674 firm) ¶l±skie (422 796 firm)
¶wiźtokrzyskie (145 831 firm) warmińsko-mazurskie (82 518 firm)
wielkopolskie (254 680 firm) zachodniopomorskie (100 117 firm)