Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 873 065 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 129 743 firm

Miejscowo¶ę

 

gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
dolno¶l±skie (214 758 firm) kujawsko-pomorskie (99 976 firm)
lubelskie (92 450 firm) lubuskie (80 879 firm)
³ódzkie (129 743 firm) ma³opolskie (194 421 firm)
mazowieckie (519 704 firm) opolskie (65 306 firm)
podkarpackie (99 517 firm) podlaskie (63 254 firm)
pomorskie (250 854 firm) ¶l±skie (439 898 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 228 firm) warmińsko-mazurskie (88 672 firm)
wielkopolskie (272 528 firm) zachodniopomorskie (110 877 firm)