Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 223 964 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 153 383 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (243 986 firm) Kujawsko-pomorskie (118 554 firm)
Lubelskie (109 383 firm) Lubuskie (90 748 firm)
³ódzkie (153 383 firm) Ma³opolskie (226 372 firm)
Mazowieckie (588 450 firm) Opolskie (73 330 firm)
Podkarpackie (113 229 firm) Podlaskie (71 412 firm)
Pomorskie (271 566 firm) ¶l±skie (473 101 firm)
¶wiźtokrzyskie (158 029 firm) Warmińsko-mazurskie (98 486 firm)
Wielkopolskie (307 353 firm) Zachodniopomorskie (126 582 firm)