Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 899 606 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 131 407 firm

Miejscowo¶ę

 

gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
dolno¶l±skie (217 049 firm) kujawsko-pomorskie (101 404 firm)
lubelskie (93 742 firm) lubuskie (81 668 firm)
³ódzkie (131 407 firm) ma³opolskie (196 798 firm)
mazowieckie (523 721 firm) opolskie (65 820 firm)
podkarpackie (100 772 firm) podlaskie (63 972 firm)
pomorskie (252 698 firm) ¶l±skie (442 587 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 913 firm) warmińsko-mazurskie (89 547 firm)
wielkopolskie (275 184 firm) zachodniopomorskie (112 324 firm)