Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 179 839 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 149 166 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (238 589 firm) Kujawsko-pomorskie (115 304 firm)
Lubelskie (106 434 firm) Lubuskie (88 899 firm)
³ódzkie (149 166 firm) Ma³opolskie (220 304 firm)
Mazowieckie (577 007 firm) Opolskie (71 954 firm)
Podkarpackie (112 424 firm) Podlaskie (71 083 firm)
Pomorskie (270 429 firm) ¶l±skie (471 368 firm)
¶wiźtokrzyskie (157 738 firm) Warmińsko-mazurskie (98 099 firm)
Wielkopolskie (305 165 firm) Zachodniopomorskie (125 876 firm)