Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 871 751 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 129 682 firm

Miejscowo¶ę

 

gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
dolno¶l±skie (214 621 firm) kujawsko-pomorskie (99 905 firm)
lubelskie (92 406 firm) lubuskie (80 832 firm)
³ódzkie (129 682 firm) ma³opolskie (194 287 firm)
mazowieckie (519 477 firm) opolskie (65 290 firm)
podkarpackie (99 467 firm) podlaskie (63 223 firm)
pomorskie (250 753 firm) ¶l±skie (439 790 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 201 firm) warmińsko-mazurskie (88 639 firm)
wielkopolskie (272 397 firm) zachodniopomorskie (110 781 firm)