Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 281 792 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 155 492 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (247 918 firm) Kujawsko-pomorskie (120 369 firm)
Lubelskie (111 090 firm) Lubuskie (91 947 firm)
³ódzkie (155 492 firm) Ma³opolskie (230 731 firm)
Mazowieckie (597 093 firm) Opolskie (74 250 firm)
Podkarpackie (116 872 firm) Podlaskie (73 092 firm)
Pomorskie (275 124 firm) ¶l±skie (480 062 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 022 firm) Warmińsko-mazurskie (100 625 firm)
Wielkopolskie (317 170 firm) Zachodniopomorskie (129 935 firm)