Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 381 215 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 162 098 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 797 firm) Kujawsko-pomorskie (125 682 firm)
Lubelskie (116 313 firm) Lubuskie (94 938 firm)
³ódzkie (162 098 firm) Ma³opolskie (242 533 firm)
Mazowieckie (621 179 firm) Opolskie (76 418 firm)
Podkarpackie (121 046 firm) Podlaskie (75 246 firm)
Pomorskie (280 190 firm) ¶l±skie (488 189 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 337 firm) Warmińsko-mazurskie (101 735 firm)
Wielkopolskie (323 466 firm) Zachodniopomorskie (132 048 firm)