Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 690 819 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 117 988 firm

Miejscowo¶ę

 

gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
dolno¶l±skie (200 049 firm) kujawsko-pomorskie (90 115 firm)
lubelskie (83 499 firm) lubuskie (76 001 firm)
³ódzkie (117 988 firm) ma³opolskie (176 286 firm)
mazowieckie (491 571 firm) opolskie (61 843 firm)
podkarpackie (91 732 firm) podlaskie (58 232 firm)
pomorskie (238 492 firm) ¶l±skie (422 471 firm)
¶wiźtokrzyskie (145 777 firm) warmińsko-mazurskie (82 433 firm)
wielkopolskie (254 349 firm) zachodniopomorskie (99 981 firm)