Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 392 611 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 162 549 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (259 697 firm) Kujawsko-pomorskie (126 016 firm)
Lubelskie (116 677 firm) Lubuskie (95 112 firm)
³ódzkie (162 549 firm) Ma³opolskie (243 599 firm)
Mazowieckie (625 031 firm) Opolskie (76 559 firm)
Podkarpackie (121 457 firm) Podlaskie (75 433 firm)
Pomorskie (280 823 firm) ¶l±skie (489 297 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 506 firm) Warmińsko-mazurskie (101 963 firm)
Wielkopolskie (324 489 firm) Zachodniopomorskie (132 403 firm)