Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 385 355 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 162 266 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (259 142 firm) Kujawsko-pomorskie (125 804 firm)
Lubelskie (116 440 firm) Lubuskie (95 003 firm)
³ódzkie (162 266 firm) Ma³opolskie (242 911 firm)
Mazowieckie (622 528 firm) Opolskie (76 455 firm)
Podkarpackie (121 221 firm) Podlaskie (75 313 firm)
Pomorskie (280 432 firm) ¶l±skie (488 594 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 389 firm) Warmińsko-mazurskie (101 806 firm)
Wielkopolskie (323 854 firm) Zachodniopomorskie (132 197 firm)