Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 017 288 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 138 788 firm

Miejscowo¶ę

 

Gadka stara

: 2 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (2 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. AXIUS W LIKWIDACJI
2. KÓ£KO ROLNICZE W GADCE STAREJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (227 145 firm) Kujawsko-pomorskie (107 734 firm)
Lubelskie (99 123 firm) Lubuskie (84 972 firm)
³ódzkie (138 788 firm) Ma³opolskie (207 373 firm)
Mazowieckie (542 968 firm) Opolskie (68 109 firm)
Podkarpackie (105 600 firm) Podlaskie (67 097 firm)
Pomorskie (260 615 firm) ¶l±skie (454 522 firm)
¶wiźtokrzyskie (153 732 firm) Warmińsko-mazurskie (93 141 firm)
Wielkopolskie (287 444 firm) Zachodniopomorskie (118 925 firm)