Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 592 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

³ódzkie

: 168 011 firm

Miejscowo¶ę

 

Gorczyn

: 17 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (9 firm)   Baza JDG (8 firm)
Lp Firma
1. BIO-TECH LTD W UPAD£O¦CI LIKWIDACYJNEJ
2. BLUE LINE DISTRIBUTION
3. DARO
4. HOME-FOOD GORCZYN
5. JJ - DECORR
6. MAGRO
7. RODGAN
8. SIERADZKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW
9. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ GORCZYNA

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 024 firm) Kujawsko-pomorskie (129 358 firm)
Lubelskie (120 438 firm) Lubuskie (97 198 firm)
³ódzkie (168 011 firm) Ma³opolskie (253 774 firm)
Mazowieckie (670 742 firm) Opolskie (77 986 firm)
Podkarpackie (125 300 firm) Podlaskie (77 266 firm)
Pomorskie (287 120 firm) ¶l±skie (500 168 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 028 firm) Warmińsko-mazurskie (105 501 firm)
Wielkopolskie (340 108 firm) Zachodniopomorskie (138 570 firm)