Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 753 017 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

³ódzkie

: 35 340 firm

Miejscowo¶ę

 

Kobuzy nowe

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. TOWARZYSTWO EKOLOGICZNE OCHRONY KRAJOBRAZU DORZECZA WARTY, WIDAWKI I GRABI

Województwa:
Dolno¶l±skie (62 782 firm) Kujawsko-pomorskie (26 519 firm)
Lubelskie (25 153 firm) Lubuskie (16 134 firm)
³ódzkie (35 340 firm) Ma³opolskie (64 868 firm)
Mazowieckie (218 190 firm) Opolskie (13 125 firm)
Podkarpackie (25 695 firm) Podlaskie (13 507 firm)
Pomorskie (45 739 firm) ¶l±skie (74 991 firm)
¶wiźtokrzyskie (12 900 firm) Warmińsko-mazurskie (16 373 firm)
Wielkopolskie (73 551 firm) Zachodniopomorskie (28 150 firm)