Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 772 310 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

³ódzkie

: 36 124 firm

Miejscowo¶ę

 

Kobuzy nowe

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. TOWARZYSTWO EKOLOGICZNE OCHRONY KRAJOBRAZU DORZECZA WARTY, WIDAWKI I GRABI

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 575 firm) Kujawsko-pomorskie (27 126 firm)
Lubelskie (25 750 firm) Lubuskie (16 405 firm)
³ódzkie (36 124 firm) Ma³opolskie (66 510 firm)
Mazowieckie (224 554 firm) Opolskie (13 351 firm)
Podkarpackie (26 296 firm) Podlaskie (13 873 firm)
Pomorskie (46 948 firm) ¶l±skie (76 721 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 158 firm) Warmińsko-mazurskie (16 718 firm)
Wielkopolskie (75 434 firm) Zachodniopomorskie (28 767 firm)