Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 815 207 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

³ódzkie

: 38 130 firm

Miejscowo¶ę

 

Orszewice

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW WARZYW ZIEMI £ŹCZYCKIEJ W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (68 326 firm) Kujawsko-pomorskie (28 799 firm)
Lubelskie (27 202 firm) Lubuskie (17 150 firm)
³ódzkie (38 130 firm) Ma³opolskie (70 082 firm)
Mazowieckie (237 993 firm) Opolskie (13 888 firm)
Podkarpackie (27 659 firm) Podlaskie (14 751 firm)
Pomorskie (49 541 firm) ¶l±skie (80 594 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 774 firm) Warmińsko-mazurskie (17 497 firm)
Wielkopolskie (79 735 firm) Zachodniopomorskie (30 086 firm)