Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 783 553 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

³ódzkie

: 36 603 firm

Miejscowo¶ę

 

Sierpów

: 5 firm (0,01% pokrycia)

Lp Firma
1. KATMAR
2. MIRATRANS
3. MIRATRANS TRANSPORT
4. O.K.A.-DEVELOPMENT
5. TILIAK

Województwa:
Dolno¶l±skie (65 564 firm) Kujawsko-pomorskie (27 532 firm)
Lubelskie (26 090 firm) Lubuskie (16 597 firm)
³ódzkie (36 603 firm) Ma³opolskie (67 430 firm)
Mazowieckie (228 259 firm) Opolskie (13 490 firm)
Podkarpackie (26 647 firm) Podlaskie (14 118 firm)
Pomorskie (47 627 firm) ¶l±skie (77 711 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 340 firm) Warmińsko-mazurskie (16 954 firm)
Wielkopolskie (76 485 firm) Zachodniopomorskie (29 106 firm)