Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 279 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 139 firm

Miejscowo¶ę

 

Boby kolonia

: 3 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (2 firm)
Lp Firma
1. SPÓ£DZIELNIA OGRODNICZA W BOBACH

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 991 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 139 firm) Lubuskie (97 020 firm)
³ódzkie (167 548 firm) Ma³opolskie (252 759 firm)
Mazowieckie (667 181 firm) Opolskie (77 836 firm)
Podkarpackie (124 888 firm) Podlaskie (77 058 firm)
Pomorskie (286 371 firm) ¶l±skie (499 115 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 869 firm) Warmińsko-mazurskie (105 299 firm)
Wielkopolskie (339 021 firm) Zachodniopomorskie (138 212 firm)