Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 523 940 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 439 firm

Miejscowo¶ę

 

Boby kolonia

: 3 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (2 firm)
Lp Firma
1. SPÓ£DZIELNIA OGRODNICZA W BOBACH

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 079 firm) Kujawsko-pomorskie (129 368 firm)
Lubelskie (120 439 firm) Lubuskie (97 207 firm)
³ódzkie (168 016 firm) Ma³opolskie (253 797 firm)
Mazowieckie (670 911 firm) Opolskie (77 996 firm)
Podkarpackie (125 302 firm) Podlaskie (77 278 firm)
Pomorskie (287 144 firm) ¶l±skie (500 192 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 035 firm) Warmińsko-mazurskie (105 506 firm)
Wielkopolskie (340 089 firm) Zachodniopomorskie (138 581 firm)