Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 532 696 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 663 firm

Miejscowo¶ę

 

Boby kolonia

: 3 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (2 firm)
Lp Firma
1. SPÓ£DZIELNIA OGRODNICZA W BOBACH

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 900 firm) Kujawsko-pomorskie (129 628 firm)
Lubelskie (120 663 firm) Lubuskie (97 358 firm)
³ódzkie (168 418 firm) Ma³opolskie (254 539 firm)
Mazowieckie (673 849 firm) Opolskie (78 092 firm)
Podkarpackie (125 608 firm) Podlaskie (77 453 firm)
Pomorskie (287 666 firm) ¶l±skie (501 000 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 158 firm) Warmińsko-mazurskie (105 626 firm)
Wielkopolskie (340 909 firm) Zachodniopomorskie (138 829 firm)