Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 782 809 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Lubelskie

: 26 070 firm

Miejscowo¶ę

 

Che³m

: 918 firm (3,52% pokrycia)

Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...37    »
Lp Firma
126. CHE£MSKI MIEJSKI KLUB KOSZYKÓWKI W CHE£MIE
127. CHE£MSKI OKRŹGOWY ZWI”ZEK PI£KI NOÆNEJ
128. CHE£MSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE W CHE£MIE
129. CHE£MSKIE CENTRUM KOMINIARSTWA
130. CHE£MSKIE LINIE AUTOBUSOWE
131. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWLANYCH
132. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE CAPOEIRA I KULTURY AFRO-AMERYKAŃSKIEJ SKAAF
133. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA ODNOWA W CHE£MIE
134. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE KUPIECKIE
135. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE MEDYCZNE ZDROWIE I EDUKACJA
136. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH ZE ¦RODOWISKIEM O GODNE ÆYCIE Z/S W CHE£MIE
137. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KAPITA£U SPO£ECZNEGO
138. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO KWADRAT
139. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RO¦LIN OGRODNICZYCH
140. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPO£ECZNO-GOSPODARCZEGO - CIVIS
141. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIEDZY I PRZEDSIŹBIORCZO¦CI ANIMUS W LIKWIDACJI
142. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZ”DOWE
143. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE TECHNICZNE IM. EWARYSTA STOBNICKIEGO W CHE£MIE
144. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE TENISOWE GEM
145. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA BLI¬NIEGO
146. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO
147. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE - STOWARZYSZENIE W CHE£MIE
148. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
149. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNO-SPO£ECZNE
150. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...37    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (65 498 firm) Kujawsko-pomorskie (27 501 firm)
Lubelskie (26 070 firm) Lubuskie (16 587 firm)
³ódzkie (36 573 firm) Ma³opolskie (67 382 firm)
Mazowieckie (227 987 firm) Opolskie (13 482 firm)
Podkarpackie (26 627 firm) Podlaskie (14 099 firm)
Pomorskie (47 590 firm) ¶l±skie (77 625 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 338 firm) Warmińsko-mazurskie (16 938 firm)
Wielkopolskie (76 426 firm) Zachodniopomorskie (29 086 firm)