Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 768 500 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Lubelskie

: 25 615 firm

Miejscowo¶ę

 

Che³m

: 899 firm (3,51% pokrycia)

Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...36    »
Lp Firma
126. CHE£MSKIE CENTRUM KOMINIARSTWA
127. CHE£MSKIE LINIE AUTOBUSOWE
128. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWLANYCH
129. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE CAPOEIRA I KULTURY AFRO-AMERYKAŃSKIEJ SKAAF
130. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA ODNOWA W CHE£MIE
131. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE KUPIECKIE
132. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE MEDYCZNE ZDROWIE I EDUKACJA
133. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH ZE ¦RODOWISKIEM O GODNE ÆYCIE Z/S W CHE£MIE
134. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KAPITA£U SPO£ECZNEGO
135. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO KWADRAT
136. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RO¦LIN OGRODNICZYCH
137. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPO£ECZNO-GOSPODARCZEGO - CIVIS
138. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIEDZY I PRZEDSIŹBIORCZO¦CI ANIMUS W LIKWIDACJI
139. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZ”DOWE
140. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE TECHNICZNE IM. EWARYSTA STOBNICKIEGO W CHE£MIE
141. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE TENISOWE GEM
142. CHE£MSKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA BLI¬NIEGO
143. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO
144. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE - STOWARZYSZENIE W CHE£MIE
145. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
146. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNO-SPO£ECZNE
147. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
148. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO O¦WIATOWE
149. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO SAMORZ”DOWE
150. CHE£MSKIE TOWARZYSTWO WSPÓ£PRACY Z MIASTAMI PARTNERSKIMI PARTNERSTWO
Strony:  «     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11     ...36    »

Województwa:
Dolno¶l±skie (64 201 firm) Kujawsko-pomorskie (27 001 firm)
Lubelskie (25 615 firm) Lubuskie (16 365 firm)
³ódzkie (35 989 firm) Ma³opolskie (66 205 firm)
Mazowieckie (223 282 firm) Opolskie (13 298 firm)
Podkarpackie (26 192 firm) Podlaskie (13 815 firm)
Pomorskie (46 698 firm) ¶l±skie (76 352 firm)
¶wiźtokrzyskie (13 103 firm) Warmińsko-mazurskie (16 651 firm)
Wielkopolskie (75 085 firm) Zachodniopomorskie (28 648 firm)