Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 534 355 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 721 firm

Miejscowo¶ę

 

Chru¶lina-kolonia

: 3 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. FUNDACJA DELFIN
2. WITABO
3. WITABO-AGRO

Województwa:
Dolno¶l±skie (269 047 firm) Kujawsko-pomorskie (129 693 firm)
Lubelskie (120 721 firm) Lubuskie (97 389 firm)
³ódzkie (168 491 firm) Ma³opolskie (254 704 firm)
Mazowieckie (674 331 firm) Opolskie (78 105 firm)
Podkarpackie (125 661 firm) Podlaskie (77 488 firm)
Pomorskie (287 758 firm) ¶l±skie (501 158 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 178 firm) Warmińsko-mazurskie (105 659 firm)
Wielkopolskie (341 097 firm) Zachodniopomorskie (138 875 firm)