Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 488 189 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 119 434 firm

Miejscowo¶ę

 

D±bia stara

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. POMET W UPAD£O¦CI LIKWIDACYJNEJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (264 865 firm) Kujawsko-pomorskie (128 235 firm)
Lubelskie (119 434 firm) Lubuskie (96 540 firm)
³ódzkie (166 398 firm) Ma³opolskie (250 476 firm)
Mazowieckie (659 839 firm) Opolskie (77 522 firm)
Podkarpackie (123 948 firm) Podlaskie (76 685 firm)
Pomorskie (284 877 firm) ¶l±skie (496 890 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 525 firm) Warmińsko-mazurskie (104 898 firm)
Wielkopolskie (336 657 firm) Zachodniopomorskie (137 400 firm)