Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 501 155 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 119 835 firm

Miejscowo¶ę

 

D±bia stara

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. POMET W UPAD£O¦CI LIKWIDACYJNEJ

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 035 firm) Kujawsko-pomorskie (128 643 firm)
Lubelskie (119 835 firm) Lubuskie (96 820 firm)
³ódzkie (167 033 firm) Ma³opolskie (251 750 firm)
Mazowieckie (663 470 firm) Opolskie (77 706 firm)
Podkarpackie (124 502 firm) Podlaskie (76 898 firm)
Pomorskie (285 682 firm) ¶l±skie (498 112 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 740 firm) Warmińsko-mazurskie (105 121 firm)
Wielkopolskie (337 916 firm) Zachodniopomorskie (137 892 firm)