Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 542 893 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 938 firm

Miejscowo¶ę

 

Dubica dolna

: 6 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (3 firm)
Lp Firma
1. AUTOS-TOP
2. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OSP JEDNA DUBICA
3. ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OGRODNIK

Województwa:
Dolno¶l±skie (269 835 firm) Kujawsko-pomorskie (129 942 firm)
Lubelskie (120 938 firm) Lubuskie (97 503 firm)
³ódzkie (168 850 firm) Ma³opolskie (255 469 firm)
Mazowieckie (677 073 firm) Opolskie (78 239 firm)
Podkarpackie (125 928 firm) Podlaskie (77 618 firm)
Pomorskie (288 341 firm) ¶l±skie (502 004 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 275 firm) Warmińsko-mazurskie (105 810 firm)
Wielkopolskie (341 932 firm) Zachodniopomorskie (139 136 firm)