Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 552 394 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 121 250 firm

Miejscowo¶ę

 

Dubica dolna

: 6 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (3 firm)   Baza JDG (3 firm)
Lp Firma
1. AUTOS-TOP
2. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OSP JEDNA DUBICA
3. ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW OGRODNIK

Województwa:
Dolno¶l±skie (270 679 firm) Kujawsko-pomorskie (130 221 firm)
Lubelskie (121 250 firm) Lubuskie (97 693 firm)
³ódzkie (169 275 firm) Ma³opolskie (256 248 firm)
Mazowieckie (680 149 firm) Opolskie (78 370 firm)
Podkarpackie (126 235 firm) Podlaskie (77 760 firm)
Pomorskie (288 974 firm) ¶l±skie (502 973 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 395 firm) Warmińsko-mazurskie (105 971 firm)
Wielkopolskie (342 778 firm) Zachodniopomorskie (139 423 firm)