Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodząca z InfoVeriti zawiera informacje o 757 410 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodzą z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Województwo

 

Lubelskie

: 25 272 firm

Miejscowość

 

Janowiec

: 19 firm (0,08% pokrycia)

Lp Firma
1. AGROTUR
2. EFEKT - GĘDEK I SPÓŁKA.
3. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JANOWCU W LIKWIDACJI
4. HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH GALICKI-GŁĘBICKI W LIKWIDACJI
5. KAZIMIERZ ZDRÓJSP.Z O.O.
6. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W JANOWCU
7. LUDOWY KLUB SPORTOWY SEROKOMLA W JANOWCU
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JANOWCU
9. ODDZIAŁ GMINNY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W JANOWCU
10. PROM
11. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE REYPOL-REJMAK
12. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE GAMP Z SIEDZIBĄ W JANOWCU W LIKWIDACJI
13. REYPOL
14. SMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWCU
15. SOLAR VALLEY JANOWIEC
16. STOWARZYSZENIE POMOC RODZINIE W JANOWCU
17. STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I ARTYSTÓW ZIEMI JANOWIECKIEJ
18. STOWARZYSZENIE WINIARZY MAŁOPOLSKIEGO PRZEŁOMU WISŁY
19. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JANOWCA NAD WISŁĄ

Województwa:
Dolnośląskie (63 198 firm) Kujawsko-pomorskie (26 620 firm)
Lubelskie (25 272 firm) Lubuskie (16 194 firm)
łódzkie (35 545 firm) Małopolskie (65 236 firm)
Mazowieckie (219 665 firm) Opolskie (13 173 firm)
Podkarpackie (25 828 firm) Podlaskie (13 601 firm)
Pomorskie (46 021 firm) śląskie (75 374 firm)
świętokrzyskie (12 956 firm) Warmińsko-mazurskie (16 444 firm)
Wielkopolskie (73 987 firm) Zachodniopomorskie (28 296 firm)