Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 512 251 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 136 firm

Miejscowo¶ę

 

Kolonia kaliszany

: 5 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (5 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. ALKADEX W LIKWIDACJI
2. ANNPOL W LIKWIDACJI
3. LUBOS
4. RAMID W LIKWIDACJI
5. TOMPOL W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 987 firm) Kujawsko-pomorskie (128 972 firm)
Lubelskie (120 136 firm) Lubuskie (97 016 firm)
³ódzkie (167 546 firm) Ma³opolskie (252 757 firm)
Mazowieckie (667 187 firm) Opolskie (77 835 firm)
Podkarpackie (124 886 firm) Podlaskie (77 057 firm)
Pomorskie (286 364 firm) ¶l±skie (499 108 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 870 firm) Warmińsko-mazurskie (105 298 firm)
Wielkopolskie (339 019 firm) Zachodniopomorskie (138 213 firm)