Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 501 697 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 119 849 firm

Miejscowo¶ę

 

Krsnystaw

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ GMINY KRSNYSTAW

Województwa:
Dolno¶l±skie (266 094 firm) Kujawsko-pomorskie (128 663 firm)
Lubelskie (119 849 firm) Lubuskie (96 830 firm)
³ódzkie (167 059 firm) Ma³opolskie (251 809 firm)
Mazowieckie (663 627 firm) Opolskie (77 715 firm)
Podkarpackie (124 530 firm) Podlaskie (76 908 firm)
Pomorskie (285 709 firm) ¶l±skie (498 155 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 744 firm) Warmińsko-mazurskie (105 133 firm)
Wielkopolskie (337 960 firm) Zachodniopomorskie (137 912 firm)