Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 556 990 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 121 356 firm

Miejscowo¶ę

 

Krsnystaw

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ GMINY KRSNYSTAW

Województwa:
Dolno¶l±skie (271 089 firm) Kujawsko-pomorskie (130 379 firm)
Lubelskie (121 356 firm) Lubuskie (97 775 firm)
³ódzkie (169 486 firm) Ma³opolskie (256 707 firm)
Mazowieckie (681 659 firm) Opolskie (78 456 firm)
Podkarpackie (126 392 firm) Podlaskie (77 847 firm)
Pomorskie (289 243 firm) ¶l±skie (503 376 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 448 firm) Warmińsko-mazurskie (106 056 firm)
Wielkopolskie (343 177 firm) Zachodniopomorskie (139 544 firm)