Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 371 776 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 115 897 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (257 934 firm) Kujawsko-pomorskie (125 361 firm)
Lubelskie (115 897 firm) Lubuskie (94 788 firm)
³ódzkie (161 631 firm) Ma³opolskie (241 663 firm)
Mazowieckie (618 319 firm) Opolskie (76 270 firm)
Podkarpackie (120 724 firm) Podlaskie (75 074 firm)
Pomorskie (279 646 firm) ¶l±skie (487 395 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 235 firm) Warmińsko-mazurskie (101 543 firm)
Wielkopolskie (322 596 firm) Zachodniopomorskie (131 700 firm)