Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 353 944 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 115 167 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (256 552 firm) Kujawsko-pomorskie (124 827 firm)
Lubelskie (115 167 firm) Lubuskie (94 453 firm)
³ódzkie (160 743 firm) Ma³opolskie (240 099 firm)
Mazowieckie (613 057 firm) Opolskie (76 077 firm)
Podkarpackie (120 223 firm) Podlaskie (74 783 firm)
Pomorskie (278 785 firm) ¶l±skie (485 038 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 691 firm) Warmińsko-mazurskie (101 296 firm)
Wielkopolskie (320 965 firm) Zachodniopomorskie (131 188 firm)