Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 358 178 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 115 311 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (256 916 firm) Kujawsko-pomorskie (124 983 firm)
Lubelskie (115 311 firm) Lubuskie (94 515 firm)
³ódzkie (160 968 firm) Ma³opolskie (240 531 firm)
Mazowieckie (614 367 firm) Opolskie (76 126 firm)
Podkarpackie (120 361 firm) Podlaskie (74 870 firm)
Pomorskie (279 022 firm) ¶l±skie (485 433 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 779 firm) Warmińsko-mazurskie (101 366 firm)
Wielkopolskie (321 280 firm) Zachodniopomorskie (131 350 firm)