Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 393 449 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 116 698 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (259 769 firm) Kujawsko-pomorskie (126 030 firm)
Lubelskie (116 698 firm) Lubuskie (95 123 firm)
³ódzkie (162 584 firm) Ma³opolskie (243 694 firm)
Mazowieckie (625 288 firm) Opolskie (76 571 firm)
Podkarpackie (121 477 firm) Podlaskie (75 451 firm)
Pomorskie (280 876 firm) ¶l±skie (489 391 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 521 firm) Warmińsko-mazurskie (101 976 firm)
Wielkopolskie (324 577 firm) Zachodniopomorskie (132 423 firm)