Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 933 529 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 95 314 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (219 942 firm) Kujawsko-pomorskie (103 234 firm)
Lubelskie (95 314 firm) Lubuskie (82 648 firm)
³ódzkie (133 574 firm) Ma³opolskie (199 723 firm)
Mazowieckie (529 324 firm) Opolskie (66 448 firm)
Podkarpackie (102 250 firm) Podlaskie (64 858 firm)
Pomorskie (254 960 firm) ¶l±skie (446 090 firm)
¶wiźtokrzyskie (151 777 firm) Warmińsko-mazurskie (90 649 firm)
Wielkopolskie (278 592 firm) Zachodniopomorskie (114 146 firm)