Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 280 104 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 111 081 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (247 861 firm) Kujawsko-pomorskie (120 336 firm)
Lubelskie (111 081 firm) Lubuskie (91 940 firm)
³ódzkie (155 476 firm) Ma³opolskie (230 691 firm)
Mazowieckie (596 951 firm) Opolskie (74 249 firm)
Podkarpackie (116 859 firm) Podlaskie (73 078 firm)
Pomorskie (275 075 firm) ¶l±skie (479 960 firm)
¶wiźtokrzyskie (159 924 firm) Warmińsko-mazurskie (100 479 firm)
Wielkopolskie (316 538 firm) Zachodniopomorskie (129 606 firm)