Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 826 916 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

lubelskie

: 90 346 firm

Miejscowo¶ę

 

niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
dolno¶l±skie (210 554 firm) kujawsko-pomorskie (97 415 firm)
lubelskie (90 346 firm) lubuskie (79 560 firm)
³ódzkie (126 790 firm) ma³opolskie (189 949 firm)
mazowieckie (512 167 firm) opolskie (64 433 firm)
podkarpackie (97 629 firm) podlaskie (62 024 firm)
pomorskie (247 790 firm) ¶l±skie (435 408 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 176 firm) warmińsko-mazurskie (87 118 firm)
wielkopolskie (268 151 firm) zachodniopomorskie (108 406 firm)