Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 007 043 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 98 606 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (226 298 firm) Kujawsko-pomorskie (107 175 firm)
Lubelskie (98 606 firm) Lubuskie (84 714 firm)
³ódzkie (138 155 firm) Ma³opolskie (206 437 firm)
Mazowieckie (541 199 firm) Opolskie (67 890 firm)
Podkarpackie (105 164 firm) Podlaskie (66 821 firm)
Pomorskie (259 975 firm) ¶l±skie (453 567 firm)
¶wiźtokrzyskie (153 457 firm) Warmińsko-mazurskie (92 821 firm)
Wielkopolskie (286 418 firm) Zachodniopomorskie (118 346 firm)