Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 202 935 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 109 156 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (243 264 firm) Kujawsko-pomorskie (118 261 firm)
Lubelskie (109 156 firm) Lubuskie (90 569 firm)
³ódzkie (151 828 firm) Ma³opolskie (221 362 firm)
Mazowieckie (579 921 firm) Opolskie (72 164 firm)
Podkarpackie (112 830 firm) Podlaskie (71 286 firm)
Pomorskie (271 063 firm) ¶l±skie (472 342 firm)
¶wiźtokrzyskie (157 947 firm) Warmińsko-mazurskie (98 348 firm)
Wielkopolskie (306 298 firm) Zachodniopomorskie (126 296 firm)