Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 207 444 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 109 285 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (243 697 firm) Kujawsko-pomorskie (118 436 firm)
Lubelskie (109 285 firm) Lubuskie (90 678 firm)
³ódzkie (152 029 firm) Ma³opolskie (221 803 firm)
Mazowieckie (581 139 firm) Opolskie (72 229 firm)
Podkarpackie (112 987 firm) Podlaskie (71 359 firm)
Pomorskie (271 374 firm) ¶l±skie (472 760 firm)
¶wiźtokrzyskie (158 001 firm) Warmińsko-mazurskie (98 433 firm)
Wielkopolskie (306 788 firm) Zachodniopomorskie (126 446 firm)