Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 018 506 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 99 210 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (227 239 firm) Kujawsko-pomorskie (107 805 firm)
Lubelskie (99 210 firm) Lubuskie (85 005 firm)
³ódzkie (138 857 firm) Ma³opolskie (207 456 firm)
Mazowieckie (543 177 firm) Opolskie (68 144 firm)
Podkarpackie (105 663 firm) Podlaskie (67 133 firm)
Pomorskie (260 689 firm) ¶l±skie (454 641 firm)
¶wiźtokrzyskie (153 757 firm) Warmińsko-mazurskie (93 176 firm)
Wielkopolskie (287 567 firm) Zachodniopomorskie (118 987 firm)