Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 365 550 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 115 671 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (257 483 firm) Kujawsko-pomorskie (125 159 firm)
Lubelskie (115 671 firm) Lubuskie (94 640 firm)
³ódzkie (161 256 firm) Ma³opolskie (241 125 firm)
Mazowieckie (616 268 firm) Opolskie (76 190 firm)
Podkarpackie (120 516 firm) Podlaskie (74 983 firm)
Pomorskie (279 345 firm) ¶l±skie (486 861 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 157 firm) Warmińsko-mazurskie (101 449 firm)
Wielkopolskie (321 922 firm) Zachodniopomorskie (131 525 firm)