Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 179 599 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 106 425 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (238 559 firm) Kujawsko-pomorskie (115 300 firm)
Lubelskie (106 425 firm) Lubuskie (88 892 firm)
³ódzkie (149 158 firm) Ma³opolskie (220 276 firm)
Mazowieckie (576 939 firm) Opolskie (71 951 firm)
Podkarpackie (112 413 firm) Podlaskie (71 079 firm)
Pomorskie (270 409 firm) ¶l±skie (471 352 firm)
¶wiźtokrzyskie (157 734 firm) Warmińsko-mazurskie (98 096 firm)
Wielkopolskie (305 141 firm) Zachodniopomorskie (125 875 firm)