Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 936 035 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 95 362 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (220 118 firm) Kujawsko-pomorskie (103 303 firm)
Lubelskie (95 362 firm) Lubuskie (82 692 firm)
³ódzkie (133 644 firm) Ma³opolskie (199 890 firm)
Mazowieckie (529 963 firm) Opolskie (66 485 firm)
Podkarpackie (102 313 firm) Podlaskie (64 889 firm)
Pomorskie (255 069 firm) ¶l±skie (446 300 firm)
¶wiźtokrzyskie (151 811 firm) Warmińsko-mazurskie (90 682 firm)
Wielkopolskie (279 304 firm) Zachodniopomorskie (114 210 firm)