Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 899 836 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

lubelskie

: 93 746 firm

Miejscowo¶ę

 

niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
dolno¶l±skie (217 075 firm) kujawsko-pomorskie (101 413 firm)
lubelskie (93 746 firm) lubuskie (81 673 firm)
³ódzkie (131 420 firm) ma³opolskie (196 818 firm)
mazowieckie (523 787 firm) opolskie (65 824 firm)
podkarpackie (100 783 firm) podlaskie (63 973 firm)
pomorskie (252 705 firm) ¶l±skie (442 605 firm)
¶wiźtokrzyskie (150 922 firm) warmińsko-mazurskie (89 554 firm)
wielkopolskie (275 205 firm) zachodniopomorskie (112 333 firm)