Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 469 502 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 118 736 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (263 695 firm) Kujawsko-pomorskie (127 764 firm)
Lubelskie (118 736 firm) Lubuskie (96 300 firm)
³ódzkie (165 777 firm) Ma³opolskie (249 205 firm)
Mazowieckie (650 982 firm) Opolskie (77 373 firm)
Podkarpackie (123 495 firm) Podlaskie (76 453 firm)
Pomorskie (283 961 firm) ¶l±skie (495 593 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 313 firm) Warmińsko-mazurskie (104 672 firm)
Wielkopolskie (335 286 firm) Zachodniopomorskie (136 897 firm)