Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 327 986 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 114 459 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (254 824 firm) Kujawsko-pomorskie (124 073 firm)
Lubelskie (114 459 firm) Lubuskie (93 538 firm)
³ódzkie (158 474 firm) Ma³opolskie (236 167 firm)
Mazowieckie (606 014 firm) Opolskie (75 708 firm)
Podkarpackie (119 421 firm) Podlaskie (74 396 firm)
Pomorskie (277 606 firm) ¶l±skie (483 102 firm)
¶wiźtokrzyskie (160 227 firm) Warmińsko-mazurskie (100 839 firm)
Wielkopolskie (318 723 firm) Zachodniopomorskie (130 415 firm)