Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 377 242 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 116 148 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (258 455 firm) Kujawsko-pomorskie (125 578 firm)
Lubelskie (116 148 firm) Lubuskie (94 889 firm)
³ódzkie (161 940 firm) Ma³opolskie (242 152 firm)
Mazowieckie (619 872 firm) Opolskie (76 359 firm)
Podkarpackie (120 885 firm) Podlaskie (75 177 firm)
Pomorskie (279 960 firm) ¶l±skie (487 850 firm)
¶wiźtokrzyskie (161 304 firm) Warmińsko-mazurskie (101 660 firm)
Wielkopolskie (323 087 firm) Zachodniopomorskie (131 926 firm)