Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 431 663 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 117 679 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (261 588 firm) Kujawsko-pomorskie (126 778 firm)
Lubelskie (117 679 firm) Lubuskie (95 789 firm)
³ódzkie (164 464 firm) Ma³opolskie (246 738 firm)
Mazowieckie (633 295 firm) Opolskie (76 896 firm)
Podkarpackie (122 268 firm) Podlaskie (75 841 firm)
Pomorskie (282 236 firm) ¶l±skie (492 664 firm)
¶wiźtokrzyskie (162 753 firm) Warmińsko-mazurskie (104 082 firm)
Wielkopolskie (332 794 firm) Zachodniopomorskie (135 798 firm)