Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 454 302 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 118 453 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (262 981 firm) Kujawsko-pomorskie (127 383 firm)
Lubelskie (118 453 firm) Lubuskie (96 120 firm)
³ódzkie (165 318 firm) Ma³opolskie (248 509 firm)
Mazowieckie (642 635 firm) Opolskie (77 181 firm)
Podkarpackie (122 976 firm) Podlaskie (76 249 firm)
Pomorskie (283 367 firm) ¶l±skie (494 554 firm)
¶wiźtokrzyskie (163 077 firm) Warmińsko-mazurskie (104 422 firm)
Wielkopolskie (334 502 firm) Zachodniopomorskie (136 575 firm)