Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 245 178 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 109 556 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (244 503 firm) Kujawsko-pomorskie (118 728 firm)
Lubelskie (109 556 firm) Lubuskie (90 857 firm)
³ódzkie (153 638 firm) Ma³opolskie (226 850 firm)
Mazowieckie (590 133 firm) Opolskie (73 411 firm)
Podkarpackie (115 264 firm) Podlaskie (72 310 firm)
Pomorskie (273 165 firm) ¶l±skie (476 853 firm)
¶wiźtokrzyskie (159 359 firm) Warmińsko-mazurskie (99 565 firm)
Wielkopolskie (312 845 firm) Zachodniopomorskie (128 141 firm)