Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 223 958 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 109 382 firm

Miejscowo¶ę

 

Niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
Dolno¶l±skie (243 986 firm) Kujawsko-pomorskie (118 554 firm)
Lubelskie (109 382 firm) Lubuskie (90 747 firm)
³ódzkie (153 385 firm) Ma³opolskie (226 371 firm)
Mazowieckie (588 450 firm) Opolskie (73 327 firm)
Podkarpackie (113 230 firm) Podlaskie (71 412 firm)
Pomorskie (271 565 firm) ¶l±skie (473 103 firm)
¶wiźtokrzyskie (158 030 firm) Warmińsko-mazurskie (98 487 firm)
Wielkopolskie (307 350 firm) Zachodniopomorskie (126 579 firm)