Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 2 829 648 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

lubelskie

: 90 460 firm

Miejscowo¶ę

 

niemce k/lublina

: 1 firm (0,00% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (0 firm)
Lp Firma
1. STYROPIAN WSZYSTKIE KSZTA£TY W LIKWIDACJI

Województwa:
dolno¶l±skie (210 776 firm) kujawsko-pomorskie (97 540 firm)
lubelskie (90 460 firm) lubuskie (79 631 firm)
³ódzkie (126 952 firm) ma³opolskie (190 213 firm)
mazowieckie (512 717 firm) opolskie (64 481 firm)
podkarpackie (97 770 firm) podlaskie (62 083 firm)
pomorskie (248 008 firm) ¶l±skie (435 636 firm)
¶wiźtokrzyskie (149 239 firm) warmińsko-mazurskie (87 190 firm)
wielkopolskie (268 396 firm) zachodniopomorskie (108 556 firm)