Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 3 524 958 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach dziel± siź na pochodz±ce z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy) oraz z Bazy Jednoosobowych Dzia³alno¶ci Gospodarczych.

Województwo

 

Lubelskie

: 120 470 firm

Miejscowo¶ę

 

Nowy u¶cimów

: 9 firm (0,01% pokrycia)

Baza KRS (1 firm)   Baza JDG (8 firm)
Lp Firma
1. OCHOTNICZA STRAÆ POÆARNA W NOWYM U¦CIMOWIE

Województwa:
Dolno¶l±skie (268 200 firm) Kujawsko-pomorskie (129 404 firm)
Lubelskie (120 470 firm) Lubuskie (97 223 firm)
³ódzkie (168 067 firm) Ma³opolskie (253 859 firm)
Mazowieckie (671 231 firm) Opolskie (78 011 firm)
Podkarpackie (125 359 firm) Podlaskie (77 304 firm)
Pomorskie (287 204 firm) ¶l±skie (500 274 firm)
¶wiźtokrzyskie (164 057 firm) Warmińsko-mazurskie (105 527 firm)
Wielkopolskie (340 159 firm) Zachodniopomorskie (138 609 firm)