Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 941 981 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Lubelskie

: 31 345 firm

Miejscowo¶ę

 

Poniatowa

: 89 firm (0,28% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4      »
Lp Firma
1. A-Z W LIKWIDACJI
2. ACA
3. AN-EW W LIKWIDACJI
4. ASPARA
5. ASTOR W LIKWIDACJI
6. BANK SPÓ£DZIELCZY W PONIATOWEJ
7. BEL-POL
8. BRASS POLSKA
9. DORA-TECH
10. EDA
11. EMBUD SUPER
12. ENERGOPON
13. EUROPEJSKIE CENTRUM INFORMACYJNO- HANDLOWE INFOCENTRUM
14. FUNDACJA ARS VIVENDI (SZTUKA ÆYCIA)
15. FUNDACJA RODZINY KUSKOWSKICH
16. GALWARD
17. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W PONIATOWEJ
18. GMINNE PRZEDSIŹBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
19. GOMATECH W LIKWIDACJI
20. GOMI
21. GROS-TRANS HANDEL I TRANSPORT £.BARTUZI D.PLIS
22. INGEL
23. INNOECO POLSKA
24. IP PLASTIC RECYKLING
25. KARO
Strony:   1   2   3   4      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (79 020 firm) Kujawsko-pomorskie (32 897 firm)
Lubelskie (31 345 firm) Lubuskie (19 327 firm)
³ódzkie (43 889 firm) Ma³opolskie (81 613 firm)
Mazowieckie (279 285 firm) Opolskie (15 386 firm)
Podkarpackie (31 465 firm) Podlaskie (17 223 firm)
Pomorskie (57 676 firm) ¶l±skie (91 986 firm)
¶wiźtokrzyskie (15 550 firm) Warmińsko-mazurskie (19 471 firm)
Wielkopolskie (92 034 firm) Zachodniopomorskie (33 814 firm)