Info Veriti −

Baza firm

 (

spis firm

) w polsce

Baza danych firm

pochodz±ca z InfoVeriti zawiera informacje o 960 792 firmach zarejestrowanych w Polsce. Informacje o firmach pochodz± z Rejestru KRS (Krajowy Rejestr S±dowy).

Województwo

 

Lubelskie

: 31 987 firm

Miejscowo¶ę

 

Poniatowa

: 90 firm (0,28% pokrycia)

Strony:   1   2   3   4      »
Lp Firma
1. A-Z W LIKWIDACJI
2. ACA
3. AN-EW W LIKWIDACJI
4. ASPARA
5. ASTOR W LIKWIDACJI
6. BANK SPÓ£DZIELCZY W PONIATOWEJ
7. BEL-POL
8. BRASS POLSKA
9. DORA-TECH
10. EDA
11. EMBUD SUPER
12. ENERGOPON
13. EUROPEJSKIE CENTRUM INFORMACYJNO- HANDLOWE INFOCENTRUM
14. FUNDACJA ARS VIVENDI (SZTUKA ÆYCIA)
15. FUNDACJA RODZINY KUSKOWSKICH
16. GALWARD
17. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W PONIATOWEJ
18. GMINNE PRZEDSIŹBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
19. GOMATECH W LIKWIDACJI
20. GOMI
21. GROS-TRANS HANDEL I TRANSPORT £.BARTUZI D.PLIS
22. INGEL
23. INNOECO POLSKA
24. IP PLASTIC RECYKLING
25. KARO
Strony:   1   2   3   4      »

Województwa:
Dolno¶l±skie (80 476 firm) Kujawsko-pomorskie (33 597 firm)
Lubelskie (31 987 firm) Lubuskie (19 631 firm)
³ódzkie (44 708 firm) Ma³opolskie (83 250 firm)
Mazowieckie (285 514 firm) Opolskie (15 621 firm)
Podkarpackie (32 078 firm) Podlaskie (17 590 firm)
Pomorskie (58 815 firm) ¶l±skie (93 793 firm)
¶wiźtokrzyskie (15 780 firm) Warmińsko-mazurskie (19 792 firm)
Wielkopolskie (93 805 firm) Zachodniopomorskie (34 355 firm)